ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ยางปิงปอง DONIC Table Tennis Rubbers @ Pingponginter

 

 

 DONIC Catalog  &  RUBBER  Ratings  Click   

รุ่น / คุณสมบัติ
รูปภาพ
 
สไตล์ / ฟองน้ำ
ประเทศผู้ผลิต
 
ราคาสินค้า*  
Twingo
 
Speed  4-
 
Spin  6-
 
Control  9+ 
 
  
  
 
   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
  
DEF- --->> AR-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium-
 
 ความหนาของฟองน้ำ
1.8  มม.
 
Made in Estonia 
 
 
 
 
ปกติ 850.- 
  
 
PROMOTION
 ลดเหลือ
 
แผ่นละ 400 บาท
 
 
 Twingo Plus
 
Speed  4
 
Spin  6 +
 
Control  9+ 
  
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
DEF  --->> AR
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
 ความหนาของฟองน้ำ
2.0  มม.
 
Made in Estonia
 
 
ปกติ 985 .-
 
 
PROMOTION
ลดเหลือ
 
 
แผ่นละ 500 บาท
 
 
 Liga  
 
Speed  5-
 
Spin  6+
 
Control  9+ 
 
 
 
 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 สีแดงหมด
 
DEF --->> AR
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
2.0  มม.
 
Made in 
Estonia 
 
ปกติ 1,130.-  
 
 
PROMOTION
ลดเหลือ
 
 
แผ่นละ 600 บาท 
 
 

 

Liga Plus
 
Speed 5+
 
Spin 7
 
Control 9

 

ดูรายละเอียดสินค้า click ที่นี่

DEF+ -->> AR+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
2.0 มม.
 
Made in China
 
ปกติ 1,270.-
 
 
PROMOTION
ลดเหลือ
 
 
แผ่นละ 700 บาท
QUATTRO
 
Speed 7
 
Spin 10-
 
Control 8+

 

 

DEF+ -->> AR+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
2.0 มม.
 
Made in Germany
 
ปกติ 1,420.-
 
PROMOTION
ลดเหลือ
 
แผ่นละ 800 บาท
QUATTRO 
A'Conda Soft 
 
Speed 5
 
Spin 10
 
Control 10

 

 

 

DEF--->> AR-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
1.8 มม.
 
Made in Germany
 
ปกติ 1,420.-
 
PROMOTION
ลดเหลือ
 
แผ่นละ 800 บาท
 
Vario
 
Speed  8
 
Spin  9
 
Control  6+
 
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
AR + -->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 
ปกติ 1,700.-
 
 
PROMOTION
ลดเหลือ
 
 
แผ่นละ 890 บาท 
 
 
Vario Soft
 
Speed  7
 
Spin  9
 
Control  7+ 
 
 
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
AR -->> OFF -
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 
ปกติ 1,700.- 
 
 
PROMOTION
ลดเหลือ 
 
แผ่นละ 890 บาท 
 
 
 
Desto  F1
 
Speed  10
 
Spin  10+
 
Control  5+  
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
  แถมฟิล์มรักษายางปิงปอง 
 
 
OFF --->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
เสียงดังปานกลาง ระดับ 7/10
 
 
 
ปกติ 1,700.- 
 
 
PROMOTION
 
ลดเหลือ
 
แผ่นละ 990 บาท 
Desto  F2
 
Speed  9+
 
Spin  10+
 
Control  6 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
แถมฟิล์มรักษายางปิงปอง 
 
 
 
OFF- --->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium -
 
ความหนาของฟองน้ำ
 max
 
Made in Germany
 
เสียงดังมาก ระดับ 8/10
ปกติ 1,700.- 
 
PROMOTION
 
ลดเหลือ
 
แผ่นละ 990 บาท
 
 
Desto  F3 
 
Speed   8+
 
Spin  10+
 
Control  7
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 แถมฟิล์มรักษายางปิงปอง  
AR --->> OFF-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
 max
 
Made in Germany
 
เสียงดังมาก ระดับ 9/10
ปกติ 1,700.-  
 
PROMOTION
 
ลดเหลือ
 
แผ่นละ 990 บาท 
 
Desto  F3 Big Slam
 
Speed  8
 
Spin  10+
 
Control  7+ 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 แถมฟิล์มรักษายางปิงปอง
 
   
Best  Seller 
 
 
AR--->> OFF-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ 
MAX 
 
Made in Germany
 
เสียงดังมากที่สุดระดับ  10/10
ปกติ 1,700.- 
 
PROMOTION
 
ลดเหลือ
 
แผ่นละ 990
บาท
 
Coppa J.O. Gold
 
Speed 10+
 
Spin 10+
 
Control 5

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
แถมฟิล์มรักษายางปิงปอง
 
สินค้าหมด
OFF--->> OFF+
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
เสียงดังปานกลาง ระดับ 7/10
ปกติ 1,700.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,190 บาท
Coppa J.O. Silver
 
Speed 10-
 
Spin 10+
 
Control 6

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click  ที่นี่
แถมฟิล์มรักษายางปิงปอง
 
 
OFF- --->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
เสียงดังมากระดับ 8/10
 
ปกติ 1,700.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,190 บาท
 
VARIO  Big Slam
 
Speed  8 -
 
Spin  10+
 
Control  8
 
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
AR --->> OFF-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
 max
 
Made in Germany 
 
เสียงดังมากที่สุดระดับ  10/10
ปกติ  1,850.- 
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,290 บาท

BARACUDA 

Speed  10 -
 
Spin   10++  
 
Control   6 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
SPIN" ความหมุน " สูงสุด
 
 
Best  Seller   
 
OFF -  -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium 
 
ความหนาของฟองน้ำ
 
max
 
Made in Germany
 
เสียงดังมากระดับ 9/10
ปกติ 1,850.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,290 บาท

 

BARACUDA  Big Slam
 
Speed  9 -
 
Spin   10++  
 
Control   7 
 
 
 
 
 
 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

 SPIN" ความหมุน "สูงสุด
 
 
Best Seller
AR+  -->> OFF-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft +
 
ความหนาของฟองน้ำ
 max
 
Made in Germany
 
เสียงดังมากระดับ 10/10
ปกติ 1,850.-   
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,290 บาท
Sonex JP Gold
 
Speed 10
 
Spin 10+
 
Control 6-

 

 
OFF- -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium-
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
ปกติ 1,990.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,390 บาท
 COPPA  X1 TURBO
Platin
 
Speed  10 ++
 
Spin  10+
 
Control   5 +
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
OFF   -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
 47.5°   Medium  +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
ปกติ 2,130.-  
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,490 บาท
COPPA  X1 Gold
 
Speed  10 
 
Spin  10 +
 
Control   6
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
OFF -  -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
45°  Medium 
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany 
ปกติ 2,130.- 
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,490 บาท
 
COPPA  X2
Platin  Soft 
 
Speed  10 -
 
Spin  10 +
 
Control   6 +
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
AR + --->> OFF 
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
42.5° Medium -
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
ปกติ 2,130.-  
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,490 บาท
COPPA  X3 Silver
 
Speed  9 -
 
Spin  10 +
 
Control   7
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
AR  --->> OFF  -
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
37.5°  Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany 
 
ปกติ 2,130.- 
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,490 บาท

SLICE 40

 
Speed  5 -
 
Spin  10
 
Control  10+

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่

สำหรับเล่นสไตล์รับ

DEF -  -->> DEF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft -
 
ความหนาของฟองน้ำ
1.2 
 
Made in Germany 
ปกติ 2,270.-  
 
ราคาพิเศษ 
 
แผ่นละ 
 
1,590 บาท

 

ACUDA S1 TURBO

Speed 10 ++
 
Spin 10 ++
 
Control 6
 
 
 
 
 
 

 

FD 3 rd Generation

Best Seller

 

OFF -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
 
49° Medium +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in German
ปกติ 2,420.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,690 บาท
ACUDA S1
 
Speed  10 +
 
Spin   10++  
 
Control   6 -
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม Click ที่นี่
 
Best Seller
 
 
OFF  -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
47.5°  Medium +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
ปกติ 2,420.-
   
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,690 บาท 
ACUDA S2
 
Speed  9 +
 
Spin   10++  
 
Control   7 -
 
 
 
เร็ว ๆ นี้
AR +  -->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
42.5°  Medium -
 
ความหนาของ
ฟองน้า
 max แดง,ดำ
 
Made in Germany
 
ปกติ 2,420.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,690 บาท 
ACUDA S3
 
Speed  9 -
 
Spin   10++  
 
Control   7 + 
 
 
 
เร็ว ๆ นี้
 
Best Seller
AR  -->> OFF -
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
37.5°  Soft 
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
 
ปกติ 2,420.- 
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,690 บาท
 
 

BLUE FIRE M1 TURBO

Speed 10++
 
Spin 10+++
 
Control 6
 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

 
OFF -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
50° Medium++
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in German

 

ปกติ 2,850.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,990 บาท

 

BLUE FIRE M1

 
Speed 10++
 
Spin 10++
 
Control 6

 

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่

 ติดกาว water base เท่าน้ัน

 Best Seller 

 
OFF -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
47.5° Medium +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in German
ปกติ 2,560.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท
 
BLUE FIRE M2
 
Speed 9++
 
Spin 10++
 
Control 7

 

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

 

 
AR + -->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
 
45° Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
ปกติ 2,560.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท

BLUE FIRE M3

 
Speed 9
 
Spin 10++
 
Control 7++
 

 

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

Best Seller
 
AR -->> OFF -
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
40° Soft +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
ปกติ 2,560.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท

BLUEFIRE JP 01 TURBO
 
Speed 10+
 
Spin 10+++
 
Control 6+

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

 
OFF -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
47.5°
Medium+
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in German
ปกติ 2,850.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,990 บาท

BLUE FIRE JP 01
 
Speed 10+
 
Spin 10++
 
Control 6+

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

Best Seller
 
OFF -->> OFF +
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
47.5°
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in German
ปกติ 2,560.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท

BLUE FIRE JP 02
 
Speed 10
 
Spin 10++
 
Control 7-

 

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

 
AR+ -->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
45°
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in German
ปกติ 2,560.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท

BLUE FIRE JP 03
 
Speed 9+
 
Spin 10++
 
Control 7+

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

Best Seller
 
AR+ -->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
42.5°
Soft +
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
ปกติ 2,560.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท

COPPA SPEED

Speed  10 ++ 

Spin  10+
 
Control   5
 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

 เหลือเฉพาะสีดำค่ะ 
OFF  -->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium 
 
ความหนาของฟองน้ำ
 2.1
 
Made in JAPAN 
ปกติ 2,780.-  
 
ราคาพิเศษ  
 
แผ่นละ 
 
1,950 บาท

TRACTION MS SOFT

Speed  9 +
 
Spin  10++
 
Control   6 +
 

 

ฟองน้ำสีเหลือง

AR+ -->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft+ 
 
ความหนาของฟองน้ำ
 2.1
 
Made in CHINA
ปกติ 2,560.- 
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,790 บาท

TRACTION MS PRO

Speed  10 +
 
Spin  10 ++
 
Control   5 +

 

 

ฟองน้ำสีชมพู

OFF ->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium + 
 
ความหนาของฟองน้ำ
 2.1
 
Made in CHINA
ปกติ 3,140.- 
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
2,190 บาท

Desto F1 Plus

Speed 10
 
Spin 10++
 
Control 6+

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน 

OFF --->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
ปกติ 2,270.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,590 บาท

ACUDA BLUE P1
 
Speed 10+
 
Spin 10+++
 
Control 7-

 

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

OFF--->> OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
50°
Medium+
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany  
 
ปกติ 2,700.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,890 บาท

ACUDA BLUE P2
 
Speed 10-
 
Spin  10+++
 
Control 7+

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

 

AR+--->> OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
45°
Medium-
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
ปกติ 2,700.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,890 บาท

ACUDA BLUE P3
 
Speed 9
 
Spin 10+++
 
Control 8
 

 

ติดกาว water base เท่าน้ัน

 
AR+--->> OFF-
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
40°
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Germany
 
ปกติ 2,700.-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,890 บาท

 

ราคาสินค้า* ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติสินค้า  เปรียบเทียบได้เฉพาะยี่ห้อตนเองเท่านั้น 

  

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com