ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ยางปิงปอง STIGA Table Tennis Rubbers @ Pingponginter

 STIGA สติก้า แบรนด์ชั้นนำจากสวีเดน

 

รุ่น / คุณสมบัติ
รูปภาพ
 
สไตล์ / ฟองน้ำ
ประเทศผู้ผลิต
 
ราคาสินค้า* 
 
 
ชื่อรุ่น >> CALIBRA  LT PLUS
 
Speed   148 
 
Spin  125
 
Control   80

 

 

สินค้าหมดค่ะ

OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Hard
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
ปกติ  3,650 .- 
 
 
ราคาพิเศษ
 
 
แผ่นละ 2,400  บาท

 

ชื่อรุ่น >> CALIBRA LT SPIN

 Speed   136
 
Spin  126
 
Control   87

 

 

สินค้าหมดค่ะ

ARถึงOFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
ปกติ  3,650 .- 
 
 
โปรโมชั่น
 
ลดเหลือแผ่นละ
 
1,600บาท
ชื่อรุ่น >> CALIBRA LT
 
Speed   177
 
Spin  122
 
Control   82
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 
ปกติ  3,650 .- 
 
 
ราคาพิเศษ
 
 
แผ่นละ 2,400  บาท
ชื่อรุ่น >> CALIBRA  LT SOUND
 
Speed   175
 
Spin   122
 
Control   83
 
 
 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่

สินค้าหมดค่ะ
 
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
max , 2.0
 
Made in Japan
 
ปกติ  3,650 .- 
 
 
ราคาพิเศษ
 
 
แผ่นละ 2,400  บาท
 
 
ชื่อรุ่น >> BOOST  TX
 
Speed  170
 
Spin  116
 
Control  82
 
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
2.0
 
Made in Japan
ปกติ  3,250 .- 
 
 
ราคาพิเศษ
 
 
แผ่นละ 2,000  บาท
 
 
ชื่อรุ่น >> BOOST TP
 
Speed  168
 
Spin  116
 
Control  81
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ
 
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 
 
 
ปกติ  2,900 .- 
 
 
ราคาพิเศษ
 
 
แผ่นละ 2,000  บาท
 
ชื่อรุ่น >>  BOOST  TC
 
Speed  163
 
Spin  116
 
Control  86
 
 
 
 
 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

เหลือเฉพาะดำค่ะ
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 
 
ปกติ 2,900 .-  
 
ราคาพิเศษ  
 
 แผ่นละ 2,000  บาท
 
ชื่อรุ่น >>  ALMANA Sound
Synergy Tech
 
Speed   163
 
Spin  115
 
Control   85
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
เหลือเฉพาะสีดำ 
 
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft 
 
ความหนาของฟองน้ำ
max 
  
Made in Japan
ปกติ 2,720 .- 
 
 
ราคาพิเศษ 
 
 
แผ่นละ 1,600  บาท
 
 
 
ชื่อรุ่น >>  ALMANA
 
Speed  160
 
Spin  115
 
Control  80
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
  
 
OFF+
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium 
 
ความหนาของฟองน้ำ
max 
  
Made in Japan
 
ปกติ 2,285 .- 
 
 
ราคาพิเศษ 
 
 
แผ่นละ 1,600  บาท
ชื่อรุ่น >>  ALMANA SOUND
 
Speed  155
 
Spin  115
 
Control  85
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม clickที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ
 
OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
max 
 
Made in Japan
 
ปกติ 2,285 .- 
 
 
ราคาพิเศษ 
 
 
แผ่นละ 1,600  บาท
ชื่อรุ่น >> OPTIMUM MP
 
Speed 118
 
Spin 124
 
Control 112

 
AR ถึง OFF
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 

 

ปกติ 2,285 .-
 
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ 1,600 บาท
 
 
ชื่อรุ่น >>  Innova Ultralight
 
Speed  120
 
Spin  100
 
Control  80
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ
 
AR ถึง OFF
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Soft
 
ความหนาของฟองน้ำ
max
 
Made in Japan
 
 
ปกติ 1,950 .-  
   
ราคาพิเศษ
 
แผ่นละ
 
1,350 บาท
 
ชื่อรุ่น >> EVO 1
 
Speed  84
 
Spin  84
 
Control  95
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม clic ที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ 
AR
 
ความนิ่มของฟองน้ำ
Medium
 
ความหนาของฟองน้ำ
1.8 มม.
 
Made in China
ปกติ 930.- 
 
 
ราคาพิเศษ 
 
 
แผ่นละ 650 บาท
 

  ราคาสินค้า*  ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติสินค้า  เปรียบเทียบได้เฉพาะยี่ห้อตนเองเท่านั้น 

 

 

 

 

 

  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com