ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

DONIC Table Tennis Blades Appelgren Allplay Senso V2 @ Pingponginter

 
 
 
 
DONIC  " Appelgren Allplay Senso V2 "
  

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

 5  ชั้น

DEF+  ถึง  AR+

 80 g

  mm.

6

 9

ST , CO

Highly sensitive Swedish allround blade.
Depending on the rubber you combine this blade with, it is suitable for all modern table tennis strategies where ball control is most important. It provides high acceleration reserves for a fast spin game. Available in the two SENSO versions: V1= optimum speed V2= optimum control. Mikael Appelgren the record European Champion uses a blade APPELGREN ALLPLAY designed according to the SENSO V 1 principles.

 
technology: SENSO TECHNOLOGY
        
 
Neurologists have taught us: that the reactions of the human hand are most sensitive in some particular parts, as for instance at the ball or the middle finger.
At these parts, the hand has an especially good feeling for vibrations.
The DONIC technicans have applied this medical knowledge to our blades.
They have designed blades where handle and bat surface are one plywood, introduced exactly calculated hollow spaces, which are open at the end. which is the most important condition to achieve the highest durability, and they introduced exactly calculated hollow spaces, which are open at the end.
This ingenious construction transmits the feeling for the ball starting from the point where the ball gets in contact with the blade leading it to the SENSO points of your hand. This construction is an enormous step foward in blades technology.
 
Perfect control - perfect feeling....
 
The DONIC SENSO system offers two constructions with two absolutely different hollow spaces:
 
SENSO V1 provides optimum speed with identical control.
 
SENSO V2 provides optimum control with identical speed.
 
DONIC-SENSO - Handle the handle - feel the success ! 
 
 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com