ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ไม้ปิงปอง (ไม้เปล่า ) GIANT DRAGON Table Tennis Blades @ pingponginter

 GIANT DRAGON ไจแอนด์ ดราก้อน แบรนด์จากประเทศจีน 

 

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  BALSA  CARBON 2 C

ลักษณะไม้หนากว่าปกติ

ราคาพิเศษ  อันละ 2,190  บาท 

 

 

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  KRIS  CARBON 2 C

ลักษณะไม้หนากว่าปกติ  และ  2  ด้านเด้งไม่เท่ากัน

ราคาพิเศษ  อันละ 1,990  บาท 

 

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  SOFT  CARBON 2 C

ราคาพิเศษ  อันละ 2,190  บาท 

 

 

  ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  SUPER BALSA  CARBON

ลักษณะหน้าไม้กว้างและหนากว่าปกติ

ราคาพิเศษ  อันละ 2,290  บาท 

The Giant Dragon Super Balsa Carbon is a new model for 2012. It is an offensive blade for attacking players that search good control and light weight.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

5 ชั้น ( 3 wood + 2 carbon)

OFF

67  g

9.8  mm.

110
80
ST , CO

 

 

 

สินค้าหมดค่ะ

  ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น KRIS  II   2 ด้านเด้งไม่เท่ากัน

ราคาพิเศษ  อันละ 1,350  บาท

 A good 5-ply blade for a active defense style (with forehand attack),or a combi player with backhand blocking and forehand attack .

It is a balsa blade,so give you a very light weight . 

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

5  ชั้น

OFF/DEF 

78  g

8.4  mm.

FH : 88

BH : 64

FH :  90

BH : 95

ST , CO

 

 

 สินค้าหมดค่ะ

  ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  BALSA  DEF 

ลักษณะหน้าไม้กว้างกว่าปกติ

ราคาพิเศษ  อันละ 1,250  บาท 

This balsa blade has been designed for all players defending away from the table .It is also very effective for short blocking close to the table .

Especially those players using long pimples and seeking a slow blade for maximum spin reversal will be enchanted by BALSAdef .

It enables very safe and yet dangerous chopping thanks to its relatively slow speed.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

5  ชั้น

DEF 

76  g

6.9  mm.

62
95
ST , CO

 

 

 สินค้าหมดค่ะ

 ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น OVERIMAGINE

ราคาพิเศษ  อันละ 1,290  บาท

The 7-ply blade with a hard walnut outer veneer was devoloped to meet the new challenge that the VOC ban will present to players.

It is designed for high speed smashes and topspin. The inner plies are a carefully adjusted combination of medium soft veneers.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

7 ชั้น

OFF

88  g

6.4  mm.

105
61
ST , CO

 

 

 ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น EBONYKING 7

ราคาพิเศษ  อันละ 1,950  บาท 

The 7-ply blade with a hard ebony outer veneer, special selected high quality wood plies of different hardness are combined,

all th ensure precision, power, control, and most of all , enjoyment when you head out to the table,

Because of its extreme speed and stiffness, this EBONYKING 7 is the answer to players who want to achieve optimum acceleration without speed glue.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

7  ชั้น

OFF 

95  g

6.3  mm.

143 

51  

CO

 

สินค้าหมดค่ะ

 ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น SUPER BALSA II   

ราคาพิเศษ  อันละ 1,190  บาท

หน้าไม้กว้างกว่าปกติ  ขนาดหน้าไม้  16 cm. x 17 cm,

 Extreme thick balsa core of 12mm,very light weight and excellently suited for long pimple players.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

 5 ชั้น

 OFF+

 76 g

 12 mm.

135

 79

ST , CO

 

 สินค้าหมดค่ะ

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  LONGQUAN 

ราคาพิเศษ  อันละ  890  บาท

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

 9

OFF +

89 g 

6 mm. 

129

63 

ST , CO

 

 

สินค้าหมดค่ะ

 ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  KRIS  

 2 ด้านเด้งไม่เท่ากัน  ลักษณะหน้าไม้กว้างกว่าปกติ 

ราคาพิเศษ  อันละ 1,290  บาท

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

FH  OFF
 
BH  DEF

82 g 

 10 mm.

FH  OFF 88
 
BH  DEF 65

FH  90

 BH  96 

ST

 

สินค้าหมดค่ะ

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น  NUNCHAKU   

ราคาพิเศษ  อันละ 1,290  บาท

Special made by balsa and fir,enables you to hit as fast balls as carbon blades.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

OFF +

78 g 

 7 mm.

106

70 

ST,CO

 

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น GLASS  FIBER

ราคาพิเศษ  อันละ  1,290  บาท

The blade is perfect for players who prefer to attack and counter hit close to the table.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

 5+2

OFF-

 99 g

7 mm. 

75

75 

ST , CO

 

  

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น   FAST CARBON 2C

ราคาพิเศษ  อันละ  1,890  บาท

A fiber blade with high elasticity, great speed, excellent power and easy to control..

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

5+2 

OFF +

88 g 

6 mm. 

160

 40

 CO

 

ไม้เปล่ายี่ห้อ GIANT DRAGON รุ่น   BALSA  LIGHT

ราคาพิเศษ  อันละ  1,790  บาท

This blade is suitable for quick offensive players with low weight BALSA wood: lightweight, high elasticity ,even more controlled.

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

5

OFF +

63 g 

9 mm. 

120

 60

ST ,  CO

 

 

 

 

  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com