ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ยางปิงปอง GIANT DRAGON Table Tennis Rubbers @ pingponginter

GIANT DRAGON ไจแอนด์ ดราก้อน แบรนด์จากประเทศจีน

  

  

 ยางปิงปอง GIANT DRAGON รุ่น KARATE  Soft  

Speed 13.5  Spin 10 

าคาพิเศษ แผ่นละ  490  บาท 

Made In China

 

 ยางปิงปอง GIANT DRAGON รุ่น TAICHI  Soft 

Speed 13  Spin 11.25 

าคาพิเศษ แผ่นละ  350  บาท 

Made In China

  

 

ยางปิงปอง GIANT DRAGON รุ่น TopEnergy Soft

Speed 13.5   Spin 11.5

าคาพิเศษ แผ่นละ 850 บาท

Made In China

 

 

 

 

 

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com