ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

JOOLA Table tennis rubbers DRUM @ Pingponginter

 
 
 
 
JOOLA  "  DRUM "     
 
Style การเล่น  AR  ถึง  OFF + 

SPIN  : High    SPEED  : Fast   CONTROL : Medium 
Sponge Hardness :  45°
 Surface  : SPIN Elastic

Made in China  

In China JOOLA is one of the most successful export brands. Many Chinese players are enthusiastic about our products and they demanded that we invest our know how into the production of a Made in China rubber. The slightly softer rubber provides spin with a lot of rotation at high speed. An extraordinary combination for a Chinese rubber.

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com