ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ยางปิงปอง BUTTERFLY Table Tennis Rubbers @ Pingponginter

บัตเตอร์ฟลาย แบรนด์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น 

ตารางคุณสมบัติยางปิงปอง Butterfly Click ที่นี่

 

BUTTERFLY  " FLEXTRA ''

Easy to Handle Rubber for developing Players

แผ่นละ 695 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 500 บาท

  SPIN 8.75       SPEED 8.25      Hardness : 32   Surface  : Spin Elastic

Made in Japan 
 
 
 
 
 
 
 BUTTERFLY " SAPPHIRA ''

Easy to Handle Rubber for Attack

ราคาพิเศษ แผ่นละ 900 บาท

SPIN 8.75 SPEED 8.5 Hardness : 35 Surface : Spin Elastic

 

 
 
BUTTERFLY  " TACKINESS C 21  "
 
Tacky High Friction for Defensive Players
 
ราคาพิเศษ แผ่นละ  1,000  บาท  

  SPIN 10       SPEED 6.5      Hardness: 32   Surface  : Spin Elastic

Made in Japan 
 
 
 
 
 
BUTTERFLY  " TACKINESS D 21  "
 
Tacky High Friction for Wide Range of Players  

ราคาพิเศษ แผ่นละ  1,000  บาท  

  SPIN 9       SPEED 8.5      Hardness : 38   Surface  : Spin Elastic

  Made in Japan 
 
 
 

 BUTTERFLY " Tackiness Chop II " 

Tacky High Friction Rubber Good at Spinning

ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,200 บาท 

SPIN 10 SPEED 7.5 Hardness : 41 Surface : Spin Elastic

Made in Japan 

 

BUTTERFLY  " SRIVER  " 

 The World's Longtime and Best Seller

แผ่นละ 1,235 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 950 บาท  

  SPIN 8       SPEED 10      Hardness : 38   Surface  : Spin Elastic

Made in Japan
 
 
 
 
 
BUTTERFLY  " SRIVER FX " 
 
SRIVER with Outstanding Stability 
 
แผ่นละ 1,235 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 950 บาท  

  SPIN 8       SPEED 10      Hardness : 33   Surface  : Spin Elastic

  Made in Japan

 

 

BUTTERFLY  " SRIVER EL  "  

SRIVER with instant Power and Control  

แผ่นละ 1,235 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 950 บาท

  SPIN 8       SPEED 10    Hardness : 35   Surface  : Spin Elastic

  Made in Japan
 
 
 
 
 
BUTTERFLY " Tackifire C "
 
A Lot of Spin by the Highly Tacky Surface
 
ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,500 บาท
 
SPIN 11 SPEED 8.5 Hardness : 41 Surface : Spin Elastic
 
 Made in Japan
 
 
 
 
 
 BUTTERFLY " SRIVER G3 "
 
SRIVER Generation Three for the Non-Glue Era
 
ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,600 บาท
 
SPIN 10 SPEED 13.5 Hardness : 38 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
 
 

 

 BUTTERFLY " SRIVER G3 FX "

SRIVER G3 with Greater Control

ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,600 บาท

SPIN 10 SPEED 13.5 Hardness : 32 Surface : Spin Elastic

Made in Japan

 

 
 

BUTTERFLY " BRYCE SPEED "

High Tension Rubber Which Goes Beyond BRYCE

แผ่นละ 2,310 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 2,100 บาท

SPIN 9.75 SPEED 14 Hardness: 38 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
 
 
 

 

BUTTERFLY " BRYCE SPEED FX "

BRYCE SPEED with Higher Control 

แผ่นละ 2,310 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 2,100 บาท

SPIN 9.75 SPEED 14 Hardness : 32 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
 
 
 

 

BUTTERFLY  " ROUNDELL  "  

Fulfill Your Potential

ราคาพิเศษ แผ่นละ  1,600  บาท  

  SPIN 10.2       SPEED 12.8      Hardness : 35   Surface  : Spin Elastic

Made in Japan 
 
 
 
 
 
 
BUTTERFLY  " ROUNDELL SOFT " 

Speed  and Spin  

ราคาพิเศษ แผ่นละ  1,600  บาท  

  SPIN 10.2       SPEED 12.8      Hardness : 32   Surface  : Spin Elastic

  Made in Japan
 

 

BUTTERFLY  " ROUNDELL HARD  "  

Speed , Spin and Control

ราคาพิเศษ แผ่นละ  1,600  บาท  

  SPIN 10.2       SPEED 12.8      Hardness : 40   Surface  : Spin Elastic

 Made in Japan

 

 

BUTTERFLY  " SPIN ART "  

A  Rubber of New Era

แผ่นละ 2,310 บาท ลดเหลือ แผ่นละ 2,150 บาท

  SPIN 11.5       SPEED 11.9      Hardness : 48   Surface  : Spin Elastic

Made in Japan

   

 

BUTTERFLY " TENERGY 05 "

Excellent for Imparting Spin on the ball

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

SPIN 11.5 SPEED 13 Hardness : 36 Surface : Spin Elastic

Made in Japan

 

 

   

BUTTERFLY  " TENERGY 05  FX  "   

Topspin and Control

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

  SPIN 11.5       SPEED 13      Hardness : 32   Surface  : Spin Elastic

Made in Japan 
 

 

 

BUTTERFLY " TENERGY 25 "

Excellent for Attacking and Controlled Play near the Table

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

SPIN 11 SPEED 13.25 Hardness : 36 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
 
  
 
 
 

BUTTERFLY " TENERGY 25 FX"

Power and Control

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

SPIN 11 SPEED 13.25 Hardness: 32 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
 
 
 

  

 BUTTERFLY " TENERGY 64 "  

The Speed Effect

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

  SPIN 10.5       SPEED 13.5      Hardness : 36    Surface  : Spin Elastic

 Made in Japan 

 

 
 

 
 
BUTTERFLY " TENERGY 64 FX  "

Speed and Control

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

 SPIN 10.5    SPEED 13.5   Hardness : 32 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
  

 

 

 

BUTTERFLY " TENERGY 80 "

Ideal Balance between Spin and Speed 

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

SPIN 11.25 SPEED 13.25 Hardness : 36 Surface : Spin Elastic

Made in Japan
 
 
 
 
 

 

BUTTERFLY " TENERGY 80 FX "

Ideal Balance between Spin and Speed

ราคาพิเศษ แผ่นละ 2,300 บาท

SPIN 11.25 SPEED 13.25 Hardness : 32 Surface : Spin Elastic

 

 

 BUTTERFLY " Brycehighspeed "
 
High-Performance Rubber wiht Unique Technology ''MICRO LAYER''
 
ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,800 บาท
 
SPIN 10.30  SPEED 14.50  Hardness : 35  Surface : Spin Elastic
 
 
 
 
 

 

รุ่น

Speed

 Spin  

Hardness

Tenergy 05 13 11.5

36

Tenergy 25 13.25 11

36

Tenergy 64 13.5 10.5

36

Tenergy 80 13.25 11.25

36

Tenergy 05 FX 13 11.5

32

Tenergy 25 FX 13.25 11

32

Tenergy 64 FX 13.5 10.5

32

Tenergy 80 FX 13.25 11.25

32

Bryce Speed 14 9.75

38

Bryce Speed FX 14 9.75

32

Roundell Hard 12.8 10.5

40

Roundell 12.8 10.2

35

Roundell Soft 12.8 10.2

32

Spin Art 11.9 11.5

48

SRIVER G3 13.5 10

38

SRIVER G3 FX 13.5 10

32

Sriver 10 8

38

Sriver EL 10 8

35

Sriver FX 10 8

33

Flextra 8.25 8.75

32

Tackiness Drive 8.5 9

38

Tackiness Chop 6.5 10

32

Super Anti 4 3

25

 Hardness หมายถึง ความนิ่มของฟองน้ำ ฟองน้ำนิ่มคอนโทรลได้ดีขึ้น

( ค่าตัวเลขน้อยจะนิ่ม เช่น Hardness  32 นิ่มกว่า Hardness 36 )

   

 

 คุณสมบัติสินค้า  เปรียบเทียบได้เฉพาะยี่ห้อตนเองเท่านั้น  

  ราคาสินค้า*  ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

 

 
 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com