ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ฝึกจุดเด่น เน้นจุดด้อย

เมื่อนักกีฬาซ้อมเบสิคต่างๆ มาระยะหนึ่งแล้ว  เมื่อมีเวลาว่างให้ลองคิดดูว่าที่ผ่านมานั้น  เราชอบฝึกอะไร  ถนัดลูกไหน  ไม่ถนัดอะไร  หรือไม่อยากซ้อมอะไร   เมื่อหาข้อมูลของตัวเองจนพบแล้ว  ก็ลงมือฝึกซ้อมใหม่   โดยยึดหลัก...

ฝึกจุดเด่น  เน้นจุดด้อย

อย่าเน้นแต่ฝึกในสิ่งที่เราชอบหรือถนัดเพียงอย่างเดียว   สิ่งไหนไม่ถนัดและรู้สึกว่าไม่ชอบต้องฝึกซ้อมให้มากขึ้น   มิฉะนั้นจะเป็นผลเสียต่อการเล่นปิงปองในอนาคตครับ

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com