ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

แบบฝึกแบบไม่กำหนดทิศทาง

หลังจากที่ผู้ฝึกเริ่มฝึกโดยใช้แบบฝึกแบบกำหนดทิศทางที่ลูกจะตกเอาไว้ล่วงหน้าจนเริ่มเกิดความชำนาญแล้ว   ยังมีแบบฝึกอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการฝึกของนักกีฬาได้ดียิ่งขึ้น  คือ แบบฝึกชนิดที่ไม่กำหนดทิศทาง  ซึ่งในการแข่งขันจริงๆ แล้ว  นักกีฬาจะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าลูกจะมาทิศทางใด  ดังนั้นแบบฝึกแบบไม่กำหนดทิศทางนี้ จึงจะช่วยให้นักกีฬาเกิดความคล่องตัว และ ตัดสินใจในการเล่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแบบฝึก

 

ป้อนเข้าด้านแบ๊คแฮนด์ ไม่เกิน  3  ที   จากนั้นป้อนเข้าด้านโฟร์แฮนด์  1  ที

หมายเหตุ   เมื่อชำนาญขึ้นก็เปลี่ยนเป็นป้อนเข้าด้านแบ๊คแฮนด์ ไม่เกิน 2 ที  ก็ได้


 

ป้อนเข้าด้านแบ๊คแฮนด์ ไม่เกิน  2  ที   จากนั้น  ป้อนเข้าด้านโฟร์แฮนด์  ไม่เกิน  2  ที 

 


 

ลูกที่ 1  ป้อนเข้ากลางโต๊ะ  1  ที

ลูกที่ 2  ป้อนไปยังด้านแบ๊ค หรือ โฟร์ ก็ได้  1  ที

ลูกที่ 3  กลับมาป้อนเข้ากลางโต๊ะ  1 ที

ลูกที่ 4  ป้อนไปยังด้านแบ๊ค หรือ โฟร์ ก็ได้  1  ที

ฝึกเช่นนี้สลับกันไปเรื่อยๆ

 

หมายเหตุ  ในการเล่นฝีกแบบฝึกนี้นั้น  เมื่อลูกปิงปองเข้ากลางโต๊ะ 

ให้นักกีฬาใช้ด้านโฟร์แฮนด์ในการตีจนเกิดเป็นนิสัย เพราะเมื่ออยู่ในเกมส์การแข่งขัน

เมื่อคู่ต่อสู้ตีลูกมายังกลางตัวหรือกลางโต๊ะ จะได้ไม่พะวงหรือตัดสินใจไม่ถูก

ว่าจะใช้ด้านโฟร์แฮนด์หรือด้านแบ๊คแฮนด์ในการตีลูก

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com