ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ฟุตเวิร์ค (ต่อ)

 

นอกเหนือจากแบบฝีก FOOT WORK ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น   ยังมีแบบฝึกชนิดที่ป้อนลูกมายังจุดเดียวอีก  ตัวอย่างเช่น

 

 

ผู้ป้อน ใช้แบ๊คแฮนด์ป้อนไปยังจุดเดียว 

ผู้ฝึก ใช้โฟร์แฮนด์ + แบ๊คแฮนด์ สลับกันดี

 

 

หรือฟุ๊ตเวิร์คแบบ 1 จุด กับ 2 จุดก็ยิ่งสนุกและเหนื่อย  แต่จะพัฒนาขึ้นได้แน่

 

 

ผู้ป้อน ใช้แบ๊คแฮนด์ป้อนไปยังด้านแบ๊คแฮนด์ 2 ครั้ง  จากนั้นป้อนไปยังโฟร์แฮนด์ 1 ครั้ง

ผู้ฝึก ใช้โฟร์แฮนด์ + แบ๊คแฮนด์ สลับกันดี

 

หมายเหตุ  หากผู้เล่นพึ่งเริ่มฝึก ยังไม่ชำนาญ   ผู้ป้อนอาจจะกำหนดจำนวนป้อนในจุดที่ซ้ำกันมากขึ้นก็ได้

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com