ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

แบบฝึกซ้อมเบสิก FOOT WORK

 

การเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย - ขวา เล็กน้อย

 

เคลื่อนที่ไปทางขวา                                               เคลื่อนที่ไปทางซ้าย

 

ตัวอย่างแบบฝึก

          

แบบฝีกที่ 1                                                        แบบฝึกที่ 2

ใช้แบ๊คแฮนด์ป้อนลูก                                             ใช้โฟร์แฮนด์ป้อนลูก 

 

แบบฝึกที่ 3

ผู้ป้อน  ใช้แบ๊คแฮนด์ป้อนลูกไป 3 จุด เรียงกันไป

ผู้ฝึก  เมื่อลูกเข้าแบ๊คแฮนด์ ใช้ด้านแบ๊คแฮนด์ตี  , เมื่อลูกเข้าโฟร์แฮนด์ หรือ กลางโต๊ะ ใช้ด้านโฟร์แฮนด์ตี

 


 

การเคลื่อนที่ไปด้านข้างซ้าย - ขวา ที่มากขึ้น ( เกิน 1 ฟุตขึ้นไป )

 

 

ตัวอย่างแบบฝึก

 

ผู้ป้อน  ใช้แบ๊คแฮนด์ป้อนลูกไปยัง โฟร์แฮนด์ และ แบ๊คแฮนด์ สลับไปเรื่อยๆ

ผู้ฝึก เมื่อลูกเข้าโฟร์แฮนด์ ใช้โฟร์แฮนด์ ตี   /  เมื่อลูกเข้าแบ๊คแฮนด์ ใช้แบ๊คแฮนด์ ตี 

      

   

กลเม็ดเคล็ดลับ   

1. สำหรับผู้เริ่มฝีกใหม่  ผู้ป้อนอาจจะป้อนไปยังโฟร์แฮนด์ 3 ที  และ  แบ๊คแฮนด์ 3 ที  ก่อนก็ได้   เมื่อชำนาญขึ้นอาจจะลดจำนวนลง  หรืออาจจะพลิกแพลงป้อนลูกไปยังทั้ง 2 ด้านไม่เท่ากันก็ได้   หากผู้สอนเข้าใจจุดนี้ จะทำให้ผู้สอนสามารถคิดแบบฝึก สร้างแบบฝึกขึ้นมาได้อย่างมากมาย  ซึ่งจะทำให้ผู้ฝึกเกิดความสนุกสนานในการฝึกซ้อมยิ่งขึ้น  ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อ เพราะมีแบบฝึกที่หลากหลายนั่นเอง

2. แบบฝึกเช่นนี้ สามารถนำไปฝึกซ้อมปิงปองได้ทุกความหมุน  ไม่เฉพาะแต่แค่แบ๊คแฮนด์ หรือ โฟร์แฮนด์ เพียงอย่างเดียว   การฝึกซ้อมลูกตัด Back Spin  หรือ การตีลูกท๊อปสปิน Top Spin ก็สามารถใช้แบบฝึกแบบนี้ได้เช่นกัน

 


 

การเคลื่อนที่แบบไขว้ขา

การเคลื่อนที่เช่นนี้จะใช้ในกรณีที่ลูกมาฉีกมาก  ซึ่งจะใช้การสไลด์ขาหรือฟุตเวิรค์แบบปกติไม่ต้อง  ต้องใช้การก้าวขาแบบสลับขาเข้าช่วย ( ตัวอย่างดังรูป )

 

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com