ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ฟุตเวิร์คขั้นพื้นฐาน BASIC FOOTWORK

 

การฝึกเล่นปิงปอง อย่าคิดว่าฝึกแค่การใช้มือตีลูกปิงปองไปมาเท่านั้น  การฝึกการเคลื่อนไหวของขา FOOT WORK เป็นสิ่งที่สำคัญ  และจำเป็นต้องฝึกเป็นอย่างยิ่ง !!!

 

วิธีการยืนที่ถูกต้อง

1. ระยะห่างระหว่างเท้าซ้าย กับ เท้าขวา  ให้ห่างเท่ากับระยะห่างระหว่างหัวไหล่ หรือจะห่างมากกว่าก็ได้  แต่ไม่ควรยืนให้แคบกว่าระยะห่างระหว่างหัวไหล่ของตนเอง

2. ปลายเท้าทั้งสองข้าง ชี้ไปข้างหน้า

3. ปล่อยให้น้ำหนักตัวของเรา  ตกลงที่ปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง

4. เท้าของข้างที่มือจับไม้ปิงปอง  อยู่ต่ำกว่าเท้าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อย

5. ย่อเข่า และ โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com