ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

การสร้างแบบฝึกสำหรับซ้อม

แบบฝีกในการฝึกซ้อม  เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง  ยิ่งหากนักกีฬาได้แบบฝึกที่ดี ฝีมือจะพัฒนาได้รวดเร็วขึ้น   การฝึกซ้อมแบบฝีกแบบเดิมๆ เป็นระยะเวลานานๆ  สิ่งที่ได้รับก็คือความชำนาญ  แต่การพัฒนาจะค่อนข้างช้า  แต่หากให้แบบฝึกที่หลากหลายเกินไป  ก็จะไม่ได้ความชำนาญ   ดังนั้นแบบฝึกที่ใช้ฝึกจึงควรต้องผสมผสานกันระหว่างการสร้างความชำนาญ และ การพัฒนานักกีฬา   

 

หลักทั่วไปในการสร้างแบบฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา

1. เป็นแบบฝึกที่เป็นธรรมชาติ และ เกิดขึ้นได้จริงในการแข่งขันปิงปอง

2. เป็นแบบฝึกที่เหมาะสมกับระดับฝีมือของนักกีฬาแต่ละคน 

3. แบบฝึกที่ดีต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com