ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

สิงที่ต้องจดจำในการฝึก

 

ในการฝึกซ้อมนั้น  เพื่อที่จะให้นักกีฬาได้มีพัฒนาการในการตีได้รวดเร็วและถูกต้องนั้น  นักกีฬาหรือผู้สอนจะต้องจดจำสิ่งสำคัญ 3 สิ่งต่อไปนี้  โดยยึดเป็นหลักในการย้ำเตือนนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาฝึกจนเป็นนิสัยดังนี้

 

1. รักษาจังหวะ   2. รักษาท่าทาง   3. รักษาหน้าไม้

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. การรักษาจังหวะ   

จังหวะในที่นี้  ก็คือจังหวะในการที่ตัดสินใจตีลูกปิงปองนั่นเอง   ซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่าจังหวะในการตีลูกปิงปองแบ่งออกเป็น 4 จังหวะ คือ

(จังหวะที่ 1 ลูกกำลังลอยขึ้น ,จังหวะที่ 2 ลูกลอยขึ้นสูงสุด  ,จํงหวะที่ 3 ลูกกำลังตกลง ,จังหวะที่ 4 ลูกตกลงต่ำกว่าโต๊ะ)   

 

สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นั้น  เมื่อผู้ฝึกได้กำหนดจังหวะในการตี  หรือนักกีฬาเมื่อทราบว่าจังหวะที่ต้องตีลูกปิงปองคือจังหวะใดแล้ว  จะต้องตีลูกปิงปองขณะที่กำลังลอยอยู่ในจังหวะใด  ต้องตีจังหวะนั้นโดยตลอด  ซึ่งก็คือการ รักษาจังหวะในการตี ไว้นั่นเอง   

ต่อเมื่อนักกีฬาเมื่อมีความชำนาญในการตีได้ทุกจังหวะแล้ว   จึงจะสามารถที่จะฝึกตีแต่ละจังหวะสลับไปมาได้

 

2. รักษาท่าทาง

เช่นเดียวกับการรักษาจังหวะการตี  การรักษาท่าในการตีปิงปองในแต่ละความหมุนที่เรากำลังฝึกก็เป็นสิ่งที่สำคัญ  คือ เมื่อความหมุนดังกล่าว จะต้องตีด้วยท่าทางแบบใด  นักกีฬาก็จะต้องรักษาท่าทางในการตีลูกนั้นตลอดไป   อย่าเปลี่ยนแปลงท่าทางการตีอยู่ตลอดเวลา  เพราะจะส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการตีลูกปิงปองให้ลงโต๊ะ  

 

    

 

 

 3. รักษาหน้าไม้

หน้าไม้ในจังหวะที่เข้าสัมผัสลูกก็เป็นสิ่งที่ต้องจดจำเช่นกัน  ซึ่งในการตีลูกด้วยความหมุนแบบต่างๆ จะมีลักษณะหน้าไม้เฉพาะอยู่  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนหน้าไม้ไปๆ มาๆ จะส่งผลให้การตีเกิดความไม่แน่นอนขึ้นเช่นกัน  เช่น  การซ้อมลูกตีลูกด้วยความหมุนแบบ BACK SPIN (ลูกตัด)  หน้าไม้จะต้องเปิด หรือหงายขึ้น  แต่นักกีฬาเดี๋ยวก็เปิด เดี๋ยวก็คว่ำไม้หรือปิดหน้าไม้  ก็จะทำให้ตีลูกดังกล่าวไม่ได้

 

 

 OPEN เปิดหน้าไม้                     CLOSE ปิดหน้าไม้

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com