ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

การสัมผัสถูกลูกปิงปอง

 

สัมผัสถูกลูกปิงปองอย่างไร จึงจะเกิดเป็นความหมุน หรือ ความเร็ว

 

หน้าไม้สัมผัสลูกแบบเสียดสีผิวลูกปิงปอง จะเกิดเป็น  "ความหมุน"

 

หน้าไม้สัมผัสลูกแบบเสียดสีผิวแบบกระแทก จะเกิดเป็น  "ความเร็ว"

 

 

 

ทิศทางของหน้าไม้ในการสัมผัสลูกเพื่อสร้างความหมุนแบบต่างๆ

  

TOP SPIN                     BACK SPIN

 

SIDE SPIN                     MIX SPIN

 

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com