ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

หลักการฝีกซ้อมในระดับพื้นฐาน

 

การฝึกปิงปองนั้น  ต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป  อย่าพยายามเรียนลัดด้วยการฝีกข้ามขั้นตอน   เพราะการจะพัฒนาให้ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงให้ได้นั้น  พื้นฐานหรือทักษะการเล่นลูกต่างๆ จะต้องแน่นเสียก่อน  หากพื้นฐานไม่ดี ย่อมส่งผลถึงการฝึกในระดับที่สูงขึ้นได้  เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน วิศวกรต้องเริ่มสร้างที่ฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงเสียก่อน  เมื่อฐานรากแข็งแรงแล้ว จะต่อเติมด้านบนก็ย่อมจะทำให้ได้และที่สำคัญบ้านหลังนั้นจะแข็งแรงไม่พังลงมาโดยง่าย  ก็เพราะฐานของบ้านแข็งแรงนั้นเอง

 

 

หลักการฝึกซ้อม

1.  ฝึกจาก ง่าย ไปหา  ยาก

2.  ฝึกจาก ช้า  ไปหา   เร็ว

3.  ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก  จนเกิดเป็นความชำนาญ

 

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com