ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

สิ่งที่ต้องฝึกในกีฬาปิงปอง

 

ดังที่เราได้ทราบถึงลักษณะธรรมชาติทั่วไปของกีฬาปิงปองมาแล้วนั้นจึงพอจะสรุปสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนในการเล่นกีฬาปิงปองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประสิทธิภาพที่จะต้องฝึกฝน  มีดังต่อไปนี้

 

1. ความหมุน     2. ความเร็ว     3. ความแน่นอน     4. ความต่อเนื่อง

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

1.  ความหมุน   คือ การฝึกตีลูกปิงปองให้เกินความหมุนแบบต่างๆ ซึ่งจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ความหมุนที่มีอยู่ทั้งหมดให้ครบถ้วน  โดยฝึกตีให้ได้ทั้งความหมุนที่มากที่สุด จนถึงสามารถฝึกตีลูกให้หมุนน้อยๆ ก็ได้ด้วย

2.  ความเร็ว   คือ การฝึกตีลูกปิงปองให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูง และ การฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายที่รวดเร็ว  รวมถึงการฝึกการคิดและการตัดสินใจที่ต้องรวดเร็วอีกด้วย

3. ความแน่นอน  คือ การฝึกตีลูกปิงปองไปยังตำแหน่งต่างๆ บนโต๊ะของผู้ต่อสู้ที่ทุกจุดและแม่นยำ

4. ความต่อเนื่อง  คือ  การฝึกตีลูกปิงปองไปมาให้ได้อย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าคู่ต่อสู้จะตีมารูปแบบใด เราจะต้องตีลูกปิงปองกลับไปให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com