ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

รูปท่าการยืดกล้ามเนื้อ

ท่ากายบริหารก่อนซ้อมปิงปอง

รูปภาพและข้อมูลจาก...การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประโยชน์ของการยืดกล้ามเนื้อก่อนทำการฝึกซ้อมปิงปองทุกครั้ง


การยืดกล้ามเนื้อก่อนฝึกซ้อมประจำวัน จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดต่างๆ มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ป้องกันการบาดเจ็บ และช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีปิงปองทำงานได้มากขึ้น 

และเมื่อหลังการฝึกซ้อมทุกครั้ง ควรจะยืดกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่ง (Cool down) ซึ่งจะช่วยฝ่อนคายความเครียดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างการและจิตใจกลับสู่สภาพปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ต่อไปนี้จะเป็นแบบฝึกสำหรับการยืดกล้ามเนื้อก่อนการฝึกซ้อม และการคลายกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อม สำหรับ สีเขียว แสดงถึงกล้ามเนื้อมัดต่างๆ ที่จะถูกกระตุ้นให้พร้อมการทำงาน

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com