ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

จังหวะการกระดอนของลูกปิงปอง

ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกปิงปอง

ตำแหน่ง A คือ ตำแหน่งที่ลูกปิงปองกำลังลอยขึ้น
ตำแหน่ง B คือ ตำแหน่งที่ลูกปิงปองลอยขึ้นสูงสุด
ตำแหน่ง C คือ ตำแหน่งที่ลูกปิงปองกำลังลอยลง
ตำแหน่ง D คือ ตำแหน่งที่ลูกปิงปองกำลังลอยลงต่ำกว่าโต๊ะปิงปอง

สำหรับการเลือกตำแหน่งในการตีลูกปิงปองนั้น ผู้ที่หัดเล่นปิงปองใหม่ ควรเลือกตำแหน่งที่จะตีลูกปิงปองดังนี้
ลูก Fore hand และ Back hand ควรตีตำแหน่ง A - C
ลูก Top spin ทั้งด้าน Fore hand และ Back hand ควรตีตำแหน่งหลังตำแหน่ง B ลงไป
ลูก Back spin (ลูกตัด) ทั้งด้าน Fore hand และ Back hand ควรตีตำแหน่ง C 
ลูก Bock ทั้งด้าน Fore hand และ Back hand ควรตีตำแหน่ง A - B

และเมื่อเกิดความชำนาญแล้ว จุดตีในแต่ละลูกควรจะเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการตีให้เร็วยิ่งขึ้น เช่น เคยตีลูก Fore hand top spin ในตำแหน่ง D ให้เปลี่ยนไปตีตำแหน่ง C และ B ตามลำดับ ฯลฯ

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com