ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

DONIC Table tennis Blades Persson Power Play @ Pingponginter

 
 
 
DONIC " Persson Powerplay "  
 

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

 7 ชั้น

OFF -  ถึง  OFF

 85 g

  mm.

8 +

 6 +

ST

 
 
 Fast 7-ply offensive blade made in Sweden that can be controlled even with normal training thanks to a special thin layer of foil.
 
More informations for this technology: SWEDEN CLASSIC LINE
 
TUNED TO PERFECTION... It took DONIC only 25 years to grow to one of the most important table tennis brands world-wide!
 
 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com