ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ยางปิงปอง KTL Table Tennis Rubbers @ Pingponginter

 

KTL แบรนด์จากประเทศจีน  

 

 

 
ยางปิงปอง KTL รุ่น PRO XP Power
 
Speed 12  Spin 11   Control 11
 
ความนิ่มของฟองน้ำ Medium  ความหนาของฟองน้ำ  2.2 มม.
 
 PROMOTION ลดเหลือแผ่นละ 350 บาท
  
 
 
 
ยางปิงปอง KTL รุ่น PRO XT Tacky
 
Speed 10  Spin 12   Control 12
 
ความนิ่มของฟองน้ำ Medium  ความหนาของฟองน้ำ  2.2 มม.
 
 PROMOTION ลดเหลือแผ่นละ 350 บาท
 
 

 

 

ยางปิงปอง KTL รุ่น GOLDEN STAR FAST ATTACK
 
Speed 11  Spin 10   Control 10
 
ยางปิงปองฟองน้ำพรุน สำหรับลูกพลาสติก  40+   ความหนาของฟองน้ำ  2.2 มม.
 
 ราคาพิเศษแผ่นละ  950  บาท
 
 

  

ยางปิงปอง KTL รุ่น HIGH SPIN FORWARD DRIVING LOOP
 
Speed 10  Spin 11   Control 11
 
ยางปิงปองฟองน้ำพรุน สำหรับลูกพลาสติก  40+   ความหนาของฟองน้ำ  2.2 มม.
 
 ราคาพิเศษแผ่นละ  950  บาท
 
 
 

   

ยางปิงปอง KTL รุ่น HIGH SPIN LOOP DRIVE
 
Speed 9   Spin 12   Control 12
 
ยางปิงปองฟองน้ำพรุน สำหรับลูกพลาสติก  40+   ความหนาของฟองน้ำ  2.2 มม.
 
 ราคาพิเศษแผ่นละ  950  บาท

 

 

  ราคาสินค้า ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

คุณสมบัติสินค้า  เปรียบเทียบได้เฉพาะยี่ห้อตนเองเท่านั้น 

 

 

 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com