ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

DONIC Table Tennis rubbers Coppa JO Silver @pingponginter

 
Opposites, that are no more: spinney yet fast faster yet soft soft yet no speed glue used no speed glue used, yet it sounds like it has
 
 
 
 
  
 
 
DONIC " Coppa JO Silver " 
 
     SPIN 10+        SPEED  10 -         CONTROL  6       SPONGE HARDNESS  :  SOFT +    SURFACE  : SPIN Elastic  
 
 
Style การเล่น  OFF -  ถึง  OFF +
 
 
           
 
 
Made in Germany
 
ONCE AGAIN WALDNER SHOWED  THE WAY.
The speed glue ban arrived!  Waldner shows the way.
Waldner himself is progress. He has been one of the top players in the world for over 20 years, has been decorated with many gold medals, and has become immortal. Well-known Swedish sports journalist Jens Felke describing the best table tennis player of all time. There will be imminent radical changes to rubbers, as due to the speed glue ban the era of speed gluing will be over at the beginning of the new season. And again Waldner will show the way.

During his promotional tournaments in China, Jan-Ove regularly impressed the fans by its unique class playing with the COPPA JO GOLD. As this one is designed to meet the expectations of professional players - this means the sponge of the Coppa J.O. Gold is relatively hard - we have developed also a softer version the COPPA JO SILVER. This is a rubber that most players feel very comfortable with, especially European players. COPPA J.O. SILVER is considerably softer, but due to its high built-in speed-glue effect, it plays like a medium-hard speed-glued rubber. DONIC COPPA JO SILVER is the star of the new generation of rubber. It combines excellent control, very high speed, and spin that is very close to that of professional speed-glued rubber sheets.
 
We recommend the  COPPAJO SILVER  rubbers from Jan Ove Waldner for the following players.
COPPA JO SILVER is just as powerful as the GOLD version, but thanks to its softer sponge, it strikes a perfect balance between speed, spin, control, and sound. The alternative to speed gluing for powerful attackers at top level.
 
 
คุณสมบัติของปิงปอง DONIC FD FORMULA TECHNOLOGY
 
 
 
 
คำแนะนำการดูแลรักษายางปิงปอง DONIC FD FORMULA TECHNOLOGY
 
 
1.  ยางปิงปองสูตรพิเศษ FORMULA ไม่จำเป็นต้องลอกยางปิงปองเพื่อทากาวบ่อยๆ อีกต่อไป
2.  ควรทำความสะอาดหน้ายางปิงปองด้วยน้ำยาสำหรับทำความสะอาดยางปิงปองหรือใช้น้ำเปล่าที่สะอาดก็ได้
3.  ยางปิงปอง NEW FORMULA DONIC ควรปกป้องให้ห่างจากแสงอาทิตย์ด้วยการเก็บรักษาไว้ในซองใส่ไม้ปิงปอง
4.  หน้ายางปิงปองสูตรพิเศษ Higher Tension บริเวณขอบๆ ของยางปิงปองอาจจะขาดได้ง่าย  จึงขอแนะนำให้ใช้เทปสำหรับติดขอบไม้ปิงปองติดป้องกันไว้
5.  ไม้ปิงปองและยางปิงปองควรจะเก็บรักษาให้ห่างจากอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นในฤดูกาลต่างๆ  ซึ่งหากมีอุณหภูมิที่ต่ำๆ ก็อาจจะทำให้หน้ายางเปราะ  หรือหากมีอุณหภูมิสูงๆ ก็จะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง  ดังนั้นจึงไม่ควรใส่ไม้ปิงปองทิ้งไว้ในรถ  หรือเก็บไม้ปิงปองไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิเย็นๆ เป็นระยะเวลานาน
 
 

 
 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com