ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ไม้ปิงปอง (ไม้เปล่า ) ด้ามจับแบบไม้จีน-ญี่ปุ่น Chinese and Japanese style penhold table tennis blades @ Pingponginter

 
 
การจับไม้แบบไม้จีน หรือ ไม้ญี่ปุ่น จะมีวิธีการจับไม้ที่แตกต่างจากไม้สากล
 
 
 
 
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ  GUOQIU  รุ่น   W - 0 1    
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา  Chinese style penholder 
 
สไตล์การเล่น Allround  ทั้งรับและบุก
 
ราคาโปรโมชั่น  อันละ 350  บาท
 
 
  
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ GUOQIU รุ่น C - 01 CARBON
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ไส้คาร์บอน 2 ชั้น สไตล์การเล่น บุก
 
ราคาโปรโมชั่น อันละ 700 บาท
 
 
 
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ SANWEI รุ่น CC CARBON + ซอง
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
เนื้อไม้ธรรมชาติ 5 ชั้น + CARBON 2 ชั้น
 
สไตล์การเล่น ทั้งรับและบุก
 
ราคาพิเศษ อันละ 720 บาท
 
 
 
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ GUOQIU รุ่น L -02 CARBON
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ไส้คาร์บอน 2 ชั้น สไตล์การเล่น ทั้งรับและบุก
 
ราคาโปรโมชั่น อันละ 900 บาท
 
 
 
 
สินค้าหมดค่ะ 
  
ไม้เปล่า DONIC  รุ่น  Waldner Dicon
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ  1,290  บาท

BLADE

TYPE

WEIGHT

THICKNESS

โดยประมาณ

SPEED

CONTROL

GRIP

5 ชั้น

OFF - ถึง OFF

83g

6 mm.

9 -

7 -

Pen.

The advantage in feeling Inside the DICON construction we have removed parts of the handles with a milling tool.

This construction provides the following surprising advantages: direct contact between the player's hand and arm and the blade, and more feeling for power and speed of the blade.
Transmission of power between player and ball is direct, therefore you have more control of the ball.
More informations for this technology: SWEDEN CLASSIC LINE
TUNED TO PERFECTION... It took DONIC only 25 years to grow to one of the most important table tennis brands world-wide!
 
 
 
 
ไม้เปล่า DONIC รุ่น Waldner Carbon senso
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ  อันละ 2,090  บาท

BLADE

 TYPE

 WEIGHT

 THICKNESS

 SPEED

CONTROL 

 GRIP  

5+2 ชั้น

( carbon2ชั้น )

 AR + ถึง OFF

 85 g

6  mm.

8 +

 8

Pen.

 

This model is based on the famous DONIC Allplay that is one of the best-sellers in the world! 

Due to two additional Carbon layers the Waldner Senso Carbon combines the unique characteristics of the high-tec component "Carbon" with hundreds of thousands times proven Swedish allround construction in a perfect manner!
 
The result is a fantastic playing characteristic providing speed and control in an ideal balance.
 
Supported by the Senso V1 void this blade operates very elastic giving you the essential feedback of the bounce of the ball.

For attack players as well as for aggressive allrounders, the Waldner Senso Carbon is a perfect blade.
 
 
ไม้เปล่า DONIC รุ่น Persson  Power  Carbon
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ 2,290 บาท
 
 

BLADE

TYPE

WEIGHT

THICKNESS

โดยประมาณ

SPEED

CONTROL

GRIP

7+2 ชั้น

(carbon 2 ชั้น )

OFF +

85 g

6 mm.

10+

6

Pen.
This model will convince all players relying on speed and aggressivity.
Its basis is the successful Persson Powerspeed blade "made in Sweden" up-graded with two additional carbon layers.
The result is a hyper fast power blade that is relatively soft and sensitive at the bounce and easy controllable due to the Senso V1 void in the handle.
DONIC Persson Power Carbon: The ideal weapon for aggressive attack players.
technology: SENSO TECHNOLOGY
Neurologists have taught us: that the reactions of the human hand are most sensitive in some particular parts, as for instance at the ball or the middle finger.
At these parts, the hand has an especially good feeling for vibrations.
The DONIC technicans have applied this medical knowledge to our blades.
They have designed blades where handle and bat surface are one plywood, introduced exactly calculated hollow spaces, which are open at the end. which is the most important condition to achieve the highest durability, and they introduced exactly calculated hollow spaces, which are open at the end.
This ingenious construction transmits the feeling for the ball starting from the point where the ball gets in contact with the blade leading it to the SENSO points of your hand. This construction is an enormous step foward in blades technology.
Perfect control - perfect feeling....
The DONIC SENSO system offers two constructions with two absolutely different hollow spaces:
SENSO V1 provides optimum speed with identical control.
SENSO V2 provides optimum control with identical speed.
DONIC-SENSO - Handle the handle - feel the success !
 
 
 
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น CHINESE SLIM
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ 1,850 บาท
 
Fabulous Touch of Slim Grip  ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
 
SPECIFICATIONS:
Style:  Quick Attack
Feel:  Soft
Plies:  5W
Weight:  70g
Thickness:  6.9mm
Blade Size:  158x150mm
Handle Size:  82x21mm (27mm) 
 
 
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น CHINESE REAL
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ 1,920 บาท
 
 Distinguished High Speed ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
 
A long time best seller has returned!
Designed close to the table and counter-drive play
The lightweight and stiff characteristics of the Ayous wood outer plies make it ideal for quick attacks
Conical handle  Plain wood backside

SPECIFICATIONS:
Style:  Quick Attack
Feel:  Hard
Plies:  5W
Weight:  79g
Thickness:  7.7mm
Blade Size:  158x150mm
Handle Size:  82x24mm (33mm)

 
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น SHAMADA
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ 2,100 บาท
 
 
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น YOSHIDA KAII
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ 2,390 บาท 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
 
The unique construction produces good speed with excellent control
 The low ball throw best supports a close to the table, quick attack style of play.

SPECIFICATIONS:
Style:  Quick Attack
Plies:  7W
Weight:  91g
Thickness:  6.7mm
Blade Size:  161x150mm
Handle Size:  82x25mm (32mm)

 
 
        
สินค้าหมดค่ะ
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น INNERFORCE ZLC
 
สไตล์จีนจับแบบปากกา Chinese style penholder
 
ราคาพิเศษ อันละ 6,930 บาท
 

ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

• Reinforcing fiber layers are normally located next to the outer-ply of a blade.
• The Innerforce ZLC Carbon and Zylon woven layers and are located next to the center ply.
• This provides longer dwell time which increases your level of control.

 SPECIFICATIONS:
Style: Quick Attack
Plies: 5W+2ZLC
Weight: 85g
Thickness: 5.7mm
Blade Size: 158x150mm
Handle Size: 82x24mm (32mm)

  
 
 ไม้เปล่า NITTAKU รุ่น Eero  สไตล์ญี่ปุ่น Japanese style
 
เนื้อไม้ HINOKI 1 ชั้น หนา 8 มม. 
 
น้ำหนัก ( โดยประมาณ ) 66 กรัม ด้ามไม้ก๊อก สไตล์ ALLROUND
 
ราคาพิเศษ อันละ 2,500 บาท
 
 
ไม้เปล่า NITTAKU รุ่น Airuline  สไตล์ญี่ปุ่น Japanese style
 
เนื้อไม้ HINOKI 1 ชั้น หนา 8.8 มม.
 
น้ำหนัก ( โดยประมาณ ) 85 กรัม ด้ามไม้ก๊อก สไตล์ OFFENSIVE
 
ราคาพิเศษ อันละ 3,000 บาท
 
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น SENKOH-5
 
สไตล์ญี่ปุ่น Japanese style
 
ราคาพิเศษ อันละ 1,800 บาท
 
With Easy Handling Grip ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
 
A well-balanced penhold blade for explosive close-to-the-table, fast-attacking shots.
• Rounded head
• 21-layer handle
• Black backside

SPECIFICATIONS:
Style:  Quick Attack
Plies:  5W
Weight:  81g
Thickness:  8.1mm
Blade Size:  155x143mm
Handle Size:  80x20mm

 

 

ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น SENKOH-1
 
สไตล์ญี่ปุ่น Japanese style
 
ราคาพิเศษ อันละ 1,950 บาท 
 
ไม้ช้้นเดียว Kiso Hinoki ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
 
• Made of Japanese Cypress, the Senkoh-1 is ideal for all-round to offensive minded players who drive from short and mid-distances.
• 21-layer handle
• Squared head
• Black backside
• One of our best sellers 

SPECIFICATIONS:
Style:  Top-Spin Minded
Plies:  1W
Weight:  89g
Thickness:  9.0mm
Blade Size:  161x133mm
Handle Size:  80x20mm

 
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น PARADOX-R
 
สไตล์ญี่ปุ่น Japanese style
 
ราคาพิเศษ อันละ 3,850 บาท
 
Delivering Speed ไส้ Arylate Carbon ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

SPECIFICATIONS:
Style:  Combination
Plies:  3W
Weight:  64g
Thickness:  6.3mm
Blade Size:  159x141mm
Handle Size:  86x16mm

 


สินค้าหมดค่ะ
 
ไม้เปล่า BUTTERFLY รุ่น RYU SEUNG MIN MAX 
 
สไตล์ญี่ปุ่น Japanese style
 
ราคาพิเศษ อันละ 5,775 บาท
 
 ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
 
• Extremely fast
• Made of 1-ply Kiso Hinoki - 10mm thick!
• Soft feel
• Named after the 2004 Olympic Gold Medalist, Ryu Seung Min

SPECIFICATIONS:
Style:  Top-Spin Minded
Plies:  1W
Weight:  97g
Thickness:  10.0 mm
Blade Size:  163 x 135 mm
Handle Size:  92 x 20 mm
 
 
 

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com