ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ไม้ปิงปอง (ไม้เปล่า ) PALIO Table Tennis Blades @ Pingponginter

PALIO พาลิโอ แบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน 
 
 
 
 
สินค้าหมดค่ะ
   
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น   A1
 
สไตล์ >>>  ALLROUND   ทั้งรับและบุก
 
คุณสมบัติ >>>  Speed 8    control 8 +
 
จำนวนชั้นไม้ >>>  6  ชั้น  หนา  6.3  มม.  น้ำหนัก 83 กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ  620  บาท
 
 
 
 
 
 
สินค้าหมดค่ะ
  
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น   A2 
 
สไตล์ >>> ALLROUND  +    ทั้งรับและบุก
 
คุณสมบัติ >>>  Speed  9      control  8
 
จำนวนชั้นไม้ >>>  7  ชั้น  หนา  6.4  มม.  น้ำหนัก  84 กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ  740  บาท
 
 
 
 
 
 
สินค้าหมดค่ะ
  
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น   A3  CARBON
 
สไตล์ >>> ALLROUND   ทั้งรับและบุก
 
คุณสมบัติ >>>  Speed  8+     control  8+
 
จำนวนชั้นไม้ >>>  5+2  ชั้น  หนา  5.3  มม.  น้ำหนัก  83  กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ  980  บาท 
 
 
 
 
 
  
 
สินค้าหมดค่ะ 
  
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น   A4   CARBON
 
สไตล์ >>> ALLROUND   ทั้งรับและบุก
 
คุณสมบัติ >>>  Speed  8+    control  8
 
จำนวนชั้นไม้ >>>  6+2  ชั้น  หนา  6.1  มม.  น้ำหนัก  85  กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ  1,215  บาท 
 
 
 
 
 
 
 สินค้าหมดค่ะ
   
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น   A5   CARBON 
 
สไตล์ >>> ALLROUND  ทั้งรับและบุก
 
คุณสมบัติ >>>  Speed  8+    control  8+
 
จำนวนชั้นไม้ >>>  5+2  ชั้น  หนา  6.0  มม.  น้ำหนัก  87  กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ  930 บาท  
 
 
 
 
 
 
    สินค้าหมดค่ะ
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น   A6   CARBON 
 
สไตล์ >>> OFFENSIVE  บุก
 
คุณสมบัติ >>>  Speed  9    control  8+
 
จำนวนชั้นไม้ >>>  5+2  ชั้น  หนา  6.0  มม.  น้ำหนัก  92  กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ  850 บาท 
 
 
 
 
   สินค้าหมดค่ะ
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น B6 CARBON
 
สไตล์ >>> OFFENSIVE บุก
 
คุณสมบัติ >>> Speed 8+ control 8+
 
จำนวนชั้นไม้ >>> 5+2 ชั้น  หนา 6.1 มม. น้ำหนัก 93 กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ 1,100 บาท
 
 
 
 
 
 
    สินค้าหมดค่ะ
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น B7 CARBON
 
สไตล์ >>> OFFENSIVE บุก
 
คุณสมบัติ >>> Speed 9  control 8
 
จำนวนชั้นไม้ >>> 5+2 ชั้น หนา 6.2 มม. น้ำหนัก 82 กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ 800 บาท
 
 
 
 
 
 
     สินค้าหมดค่ะ
 
ไม้เปล่ายี่ห้อ PALIO รุ่น B8 
 
สไตล์ >>> OFFENSIVE บุก
 
คุณสมบัติ >>> Speed 8+   control 8
 
จำนวนชั้นไม้ >>> 7 ชั้น หนา 6.4 มม.  น้ำหนัก 96 กรัม
 
ราคาพิเศษ อันละ 720 บาท
 
  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com