ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ไม้ปิงปอง (ไม้เปล่า ) STIGA Table tennis Blades @ Pingponginter

 
 STIGA สติก้า แบรนด์ชั้นนำจากประเทศสวีเดน  
 
  
      รุ่น / คุณสมบัติ                       
รูปภาพ                         
  สไตล์
การเล่น
 
ราคาสินค้า* 
 

ชื่อรุ่น >> CONTROL

จำนวนชั้นไม้ 5 ชั้น

 ควบคุมลูกง่าย  เด้งปานกลาง

Made in china

สินค้าหมดค่ะ

AR

ปกติ 1,080.-

พิเศษ

750.-

  
ชื่อรุ่น>> Clipper Wood
  
Speed  101
 
Control  53
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น
 
ด้ามจับ  Peter ( ST )  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ 
OFF+
 
ปกติ 3,500.-
 
 
พิเศษ
 
 
2,450.-
 
 
ชื่อรุ่น >> Clipper Wood WRB
  
Speed  108
 
Control  58
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
 
ด้ามจับ  Peter ( ST ) , Master ( CO )
 
 
 
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ 
 
OFF+   
 
 
ปกติ 3,650.-  
 
  
 พิเศษ 
 
 
2,550.- 
 
ชื่อรุ่น >> Clipper  CR
  
Speed  113
 
Control  58
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
 
ด้ามจับ  Peter ( ST )  
 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

สินค้าหมดค่ะ
OFF+
 
 
ปกติ 3,930.-
  
  
 พิเศษ 
 
 
2,750.-
 
 
ชื่อรุ่น >> Optimum SEVEN
  
Speed  120
 
Control  63
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
 
ด้ามจับ WINNER

 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่  
 
สินค้าหมดค่ะ
 
OFF +
ปกติ 4,150.-    
 
โปรโมชั่น
 
1,475.-
 

 

ชื่อรุ่น >> Optimum Carbo

Speed 122
 
Control 62
 
จำนวนชั้นไม้ 5+4 ชั้น

 

สินค้าหมดค่ะ

OFF +

พิเศษ 3,450.-
 
 
โปรโมชั่น
 
 
1,725.-
 
 
ชื่อรุ่น >> Hybrid Wood
  
Speed  129
 
Control  63
 
จำนวนชั้นไม้  9  ชั้น
 
ด้ามจับ  Peter ( ST )  ,
ด้ามจับ Master  ( CO ) 
 

 
  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
  
สินค้าหมดค่ะ
 
OFF +
 
 
ปกติ 7,450.-  
 
 พิเศษ
 
 
  5,200.-
 
 
 
ชื่อรุ่น >> EBENHOLZ NCT  V
  
Speed  100
 
Control   65
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น
 
ด้ามจับ  Peter ( ST ) 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่ 
 
สินค้าหมดค่ะ 
OFF
 
ปกติ 8,150.-  
 
 พิเศษ
 
 
 5,700.-
 
 
ชื่อรุ่น >> CC5 NCT
( Cristal Carbo )
  
Speed  116
 
Control  60
 
จำนวนชั้นไม้  5 + 2  ชั้น
( คาร์บอน 2 ชั้น )
 
ด้ามจับ Peter ( ST )

 ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่ 

 

OFF

ปกติ 8,100.-  
 
 พิเศษ
 
 
  5,650.-

 

ชื่อรุ่น >> ROSEWOOD NCT V
  
Speed  99
 
Control   65
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น
 
ด้ามจับ Peter ( ST ) 
 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่

OFF

 

ปกติ 8,150.-  
 
 พิเศษ
 
 
 5,700.-

 

ชื่อรุ่น >> ROSEWOOD XO 
 
Speed 118 
 
Control 62 
 
จำนวนชั้นไม้ 5 ชั้น 
 
ด้ามจับ Master ( CO )
 

สินค้าหมดค่ะ 

OFF

ปกติ 8,570.-
 
 
พิเศษ
 
 
6,000.-

 

ชื่อรุ่น>> ROSEWOOD NCT VII
  
Speed  139
 
Control   54
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น
 
ด้ามจับ  Peter ( ST )

สินค้าหมดค่ะ 

OFF+

ปกติ 9,100.-
 
 
 พิเศษ
 
 
  6,350.-
 
ชื่อรุ่น >> EBENHOLZ NCT VII
  
Speed  142
 
Control   52
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น
 
ด้ามจับ Peter ( ST )  
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
สินค้าหมดค่ะ 
OFF +
ปกติ 9,100.-
 
 
 พิเศษ
 
 
  6,350.-
 
ชื่อรุ่น >> CC7 NCT
( Cristal Carbo )
  
Speed  128
 
Control  58
 
จำนวนชั้นไม้  5 + 2  ชั้น
( คาร์บอน 2 ชั้น )
 
ด้ามจับ  Peter ( ST ) 

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่

 

OFF +
ปกติ 9,100.-
 
 
 พิเศษ
 
 
 6,350.-
 

* ราคาสินค้า ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

** คุณสมบัติ ของสินค้าเปรียบเทียบได้เฉพาะยี่ห้อตนเองเท่านั้น

 

 

  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com