ราคาสินค้า ณ วันที่

โฆษณาแนะนำสินค้า
ปิงปอง

ไม้ปิงปอง (ไม้เปล่า ) DONIC Table Tennis Blades @ Pingponginter

 
 
 
 
  
 
 
      รุ่น / คุณสมบัติ                       
รูปภาพ                         
 สไตล์การเล่น    
 
ราคาสินค้า* 
 

 

APPELGREN  Exclusive AR

Speed 6
 
Control 8+
 
จำนวนชั้นไม้ 5 ชั้น
 
น้ำหนัก 80g ± กรัม
 
ด้ามจับ CO
 

 

DEF+ถึงAR-

ปกติ 1,100.-
 
 
โปรโมชั่น 
ลดเหลือ
 
 
อันละ 700.-
 
WALDNER Exclusive AR+
 
Speed  7
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้  5 ชั้น 
 น้ำหนัก  80g ±  กรัม
 
ด้ามจับ  CO 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 AR+
 
ปกติ 1,130.-
 
 โปรโมชั่น
ลดเหลือ
 
อันละ 800.- 
 
 
PERSSON Exclusive OFF
 
Speed  7
 
Control  7 -
 
จำนวนชั้นไม้   5 ชั้น 
 น้ำหนัก  80g ±  กรัม
 
ด้ามจับ CO  ( ตามรูป )
 
 
  
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
OFF 
ปกติ 1,270.-
 
โปรโมชั่น
ลดเหลือ
 
อันละ 900.-
 
 

 

Waldner Young Star  
 
Speed  6
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้  5 ชั้น  
 น้ำหนัก 75 กรัม
 
ด้ามจับ     CO  ( ตามรูป )
 

ด้ามจับเล็ก สำหรับเด็ก

Def + ถึงAR

ปกติ 1,415.-
 
 
พิเศษ 990.-

 

Persson  Young Star  
 
Speed   7
 
Control   7-
 
จำนวนชั้นไม้  5 ชั้น  
 น้ำหนัก 75 กรัม
 
ด้ามจับ     CO  ( ตามรูป )
 

ด้ามจับเล็ก สำหรับเด็ก

AR ถึงOFF-

ปกติ 1,415.-
 
 
พิเศษ 990.-

 

Defplay   Senso 
 
Speed   5
 
Control   10
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
 
น้ำหนัก   85  กรัม
 
ด้ามจับ    ST ( ตามรูป )  , CO
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
สำหรับสไตล์รับ
หน้าไม้ใหญ่กว่าปกติ 

DEF ถึง AR -

ปกติ 1,550.-
 
 
พิเศษ 1,090.-

 

Defplay Classic Senso
 
Speed 4+
 
Control 10+
 
จำนวนชั้นไม้ 6 ชั้น
 
น้ำหนัก 70 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป )
 

สำหรับสไตล์รับ
หน้าไม้ใหญ่กว่าปกติ 
 

DEF- ถึง DEF

ปกติ 1,550.-
 
 
พิเศษ 1,090.-

 

Persson Power Allround
 
Speed   7+
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้   5 ชั้น
 
 น้ำหนัก   85 กรัม
 
ด้ามจับ   ST ( ตามรูป ), CO
 

 

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่

AR  ถึง OFF-
ปกติ 1,550.-
 
 
พิเศษ 1,090.-
 
Persson Power Allround V1
 
Speed  8 -
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้   5 ชั้น
 
 น้ำหนัก   80 กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป ) 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
Best Seller   
 
AR+ ถึง OFF-
ปกติ 1,700.-
 
 
พิเศษ 1,190
 
Persson Power Allround V2
 
Speed  7 +
 
Control  8 -
 
จำนวนชั้นไม้  5 ชั้น 
 
 น้ำหนัก   80 กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป ) 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
   
 
AR ถึงOFF -
 
ปกติ 1,700.-
 
 
พิเศษ 1,190
 
Waldner  Senso  V1
 
Speed   8
 
Control   7+
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
 
น้ำหนัก   85  กรัม
 
ด้ามจับ    ST , CO ( ตามรูป )
 
  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
Best  Seller  
 
 
AR + ถึงOFF
ปกติ 1,700.-
 
 
พิเศษ 1,190
 
Waldner  Senso  V2
 
Speed  7+
 
Control  8
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
 
น้ำหนัก   85  กรัม
 
ด้ามจับ    ST , CO ( ตามรูป  )
 
  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ 
 
AR ถึงOFF-
ปกติ 1,700.-
 
 
พิเศษ 1,190
 
 
Waldner Allplay
 
Speed  6+
 
Control  8+
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ    ST ( ตามรูป )  , CO 
 
 
  
 ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
DEF+ถึง AR +
ปกติ 1,840.-
 
 
พิเศษ 1,290.-
 
Waldner  Dicon
 
Speed  9 -
 
Control  7 -
 
จำนวนชั้น  5  ชั้น 
น้ำหนัก   85 กรัม
 
ด้ามจับ  ST ( ตามรูป ), CO
 
OFF -  ถึงOFF
 
 
ปกติ 1,840.-
 
 
พิเศษ 1,290.-
 
 
 
Appelgren  Allplay
 
Speed  6+
 
Control  8+
 
จำนวนชั้น    5  ชั้น 
น้ำหนัก    80  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , AN, CO ( ตามรูป )
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
DEF+ถึง AR +
ปกติ 1,840.-
 
 
พิเศษ 1,290.-
 
Cayman
 
Speed  8-
 
Control  8
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
DEF ถึงAR+
 
สำหรับติด
ยางเม็ด
 
ปกติ 1,990.-
 
 
พิเศษ 1,390.-
 
Persson Power Play
 
Speed  8+
 
Control  6+
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ  ST ( ตามรูป )  , CO
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ 
 
OFF- ถึงOFF
ปกติ 1,990.-
 
 
พิเศษ 1,390.-
 
Appelgren Allplay Senso V1 
 
Speed  7
 
Control  8+
 
จำนวนชั้นไม้   5  ชั้น 
น้ำหนัก    80  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , CO   ( ตามรูป ) 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
Best Seller  
AR  ถึง OFF-
ปกติ 1,990.-
 
 
 
พิเศษ 1,390.-
 
 
Appelgren Allplay Senso V2 
 
Speed  6+
 
Control  9
 
จำนวนชั้นไม้  5   ชั้น 
น้ำหนัก   80  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , CO   ( ตามรูป ) 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
DEF+ ถึง AR+
ปกติ 1,990.-
 
 
 
พิเศษ 1,390.-
 
Persson Powerplay
Senso V1
 
Speed  9
 
Control  6+
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
น้ำหนัก  80  กรัม
 
ด้ามจับ    ST ( ตามรูป )  , CO
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
Best  Seller 
OFF- ถึงOFF
ปกติ 2,130.-
 
 
พิเศษ 1,490.-
 
Persson Powerplay Senso V2
 
Speed  8+
 
Control  7
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
น้ำหนัก  80  กรัม
 
ด้ามจับ    ST   , CO   ( ตามรูป ) 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
ARถึงOFF-
 
 
ปกติ 2,130.-
 
 
พิเศษ 1,490.-
 
Epox Top Speed
 
Speed  10+
 
Control  6
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 Best  Seller   
    
 
 
OFF+
ปกติ 2,270.-
 
 
พิเศษ 1,590.-
 
Epox Offensiv
 
Speed  9
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก   85  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 Best  Seller  
  
AR+ ถึง OFF
 
ปกติ 2,270.-
 
 
พิเศษ 1,590.-
 
Epox Powerallround
 
Speed  8+
 
Control  8
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
   
AR ถึง OFF-
ปกติ 2,270.-
 
 
พิเศษ 1,590.-
 
Epox Control
 
Speed  7
 
Control  9
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  80  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
  
DEF+ ถึง AR
ปกติ 2,270.-
 
 
พิเศษ 1,590.-

 

DONIC PERSSON SEVEN

Speed  9

Control 7 +

จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น
 
น้ำหนัก 90 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป )
 

OFFถึงOFF+
ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
DONIC ALLIGATOR  COMBI
2 ด้านเด้งไม่เท่ากัน
 
FH Speed   7+    Control  8- 
BH Speed  5 +   Control  10-
 
จำนวนชั้นไม้ 5   ชั้น 
น้ำหนัก  80  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม 
 

 FH  AR+ ถึง OFF -

BH  DEF + ถึง  AR

ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
DONIC BURN OFF
 
Speed  10
 
Control  6 +
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
Best  Seller   
 
 
OFFถึงOFF+
ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
DONIC BURN OFF -
 
Speed  9
 
Control  7 +
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่ 
 
OFF- ถึงOFF
ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
 
DONIC BURN ALL +
 
Speed 8
 
Control  8 +
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  80  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม click ที่นี่
 
Best Seller
 
AR+ ถึง OFF
 
ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
Ovtcharov Senso V1 
 
Speed  10
 
Control  6+
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO   ( ตามรูป )  
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
OFF+
ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-

 

Ovtcharov Senso V2
 
Speed 9-
 
Control 7+
 
จำนวนชั้นไม้ 5 ชั้น
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป )
 

AR+ ถึง OFF

ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
Dima Sawtec AR  
 
Speed  8
 
Control  8+
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น  
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , CO   ( ตามรูป )   
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
AR ถึงOFF-
ปกติ 2,420.-
 
 
พิเศษ 1,690.-
 
Baum Carrera Senso 
 
Speed  10
 
Control  6-
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
 น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ   ST  ( ตามรูป ) , CO
 
OFF ถึง OFF+
ปกติ 2,500.-
 
 
พิเศษ 1,790.-

 

BLUE Feeling
 
Speed 9-
 
Control 7+
 
จำนวนชั้นไม้ 5 ชั้น
 
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป ) 

ARถึงOFF-
ปกติ 2,700.-
 
 
พิเศษ 1,890.-
 
Baum Esprit  Carbon
 
Speed  9 +
 
Control  7
 
จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น  
( Aramid Carbon 2 ชั้น ) 
น้ำหนัก 90 กรัม 
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป )

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

OFF- ถึงOFF+
ปกติ 2,700.-
 
 
พิเศษ 1,890.-
 
Waldner Diablo Senso V1
 
Speed  8+   
 
Control  8-
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
( Glassfibre 2 ชั้น )
น้ำหนัก  85  กรัม 
 
ด้ามจับ  ST , CO   ( ตามรูป )  
 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
AR+ ถึง OFF
ปกติ 2,700.-
 
 
โปรโมชั่น
 
ลดเหลือ
อันละ
 
1,800.-
 
Baum Sawtec OFF
 
Speed  9
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , CO   ( ตามรูป )  
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
OFF- ถึง OFF
ปกติ 2,700.-
 
 
พิเศษ 1,890.-
 
 
Waldner Carbon Senso
 
Speed   8+
 
Control  8
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
( Carbon  2 ชั้น )
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป )
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 Best  Seller   
 
AR+ ถึง OFF
ปกติ 2,990.-
 
 
พิเศษ 2,090.-
Waldner Ultra Carbon Senso    
 
Speed  10
 
Control  7-
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
( Carbon  2 ชัน )
น้ำหนัก  80  กรัม
 
ด้ามจับ    ST ( ตามรูป )  , CO
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

 

OFF+
ปกติ 3,120.-
 
 
พิเศษ 2,190.-
 
Persson Power Carbon Senso
 
Speed  10+
 
Control  6
 
จำนวนชั้นไม้  9  ชั้น  
( Carbon  2 ชั้น )
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , CO   ( ตามรูป )  
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
 
OFF+
ปกติ 3,290.-
 
 
โปรโมชั่น
 
ลดเหลือ
 
อันละ 1,900.-
 
BURN ARATOX
 
Speed  8
 
Control  8+
 
จำนวนชั้นไม้  5+2  ชั้น
 
น้ำหนัก  90   กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป ) 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ 

AR+ถึงOFF -
ปกติ 3,290.-
 
 
พิเศษ 2,290.-

 

Ovtcharov Original Carbon Senso
 
Speed 9
 
Control 8
 
จำนวนชั้นไม้ 8 ชั้น
( Carbon 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 90 กรัม
 
ด้ามจับ ST ( ตามรูป ) , CO

OFF-ถึงOFF+
ปกติ 3,450.-
 

พิเศษ 2,390.-
 
 
Ovtcharov Carbo Speed
 
Speed  10 + +
 
Control  6
 
จำนวนชั้นไม้ 3+2 ชั้น
เนื้อไม้ Hinoki + Carbon  2 ชั้น 
 
น้ำหนัก 85  กรัม
 
ด้ามจับ ST  , CO ( ตามรูป ) 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

 

Best  Seller 

OFF ถึงOFF+
ปกติ 3,450.-
  

พิเศษ 2,390.-

 

WALDNER  Legend Carbon

Speed 10+
 
Control 6+
 
จำนวนชั้นไม้ 3 +2 ชั้น
เนื้อไม้ Hinoki + Carbon 2 ชั้น
 
 
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO ( ตามรูป )

Best Seller

OFF ถึงOFF+
ปกติ 3,450.-
 
 

พิเศษ 2,390.-

 

Ovtcharov  Soft Carbon
 
Speed  8
 
Control  8-
 
จำนวนชั้นไม้  7 +2  ชั้น 
( Carbon  2 ชั้น )
 
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ   ST  ( ตามรูป ) , CO 
 

AR+ ถึง OFF

 

ปกติ 3,450.-

 

พิเศษ 2,390.-

 

BURN ARATOX  RS
 
Speed  9
 
Control  8-
 
จำนวนชั้นไม้  5+2   ชั้น 
 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

OFF- ถึงOFF
ปกติ 3,550.-

 

พิเศษ 2,490.-

 

BURN CARBOTOX
 
Speed  10
 
Control  7-
 
จำนวนชั้นไม้  5+2  ชั้น 
( Carbon  2 ชั้น )
น้ำหนัก 85   กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

OFFถึงOFF+
ปกติ 3,700.-
 
 
พิเศษ 2,590.-
 
Epox Carbo Tec
 
Speed 9+
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
( Carbon  Fibre )
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป )  
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
 
  
OFF- ถึง OFF
ปกติ 3,700.-
 
 
พิเศษ 2,590.-
 
Epox Power  Carbon
 
Speed 10+
 
Control  6+
 
จำนวนชั้นไม้  7  ชั้น 
( Carbon  Fibre  )
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ   ST , CO ( ตามรูป ) 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่ 
  
OFFถึงOFF+
ปกติ 3,700.-
 
 
พิเศษ 2,590.-
Waldner Black Devil
Carbon Balsa
 
Speed 10-
 
Control 7
 
จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น
( Carbon 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 80 กรัม
 
ด้ามจับ ST ( ตามรูป ) , CO

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

OFF+
ปกติ 3,850.-
 
พิเศษ
 
 2,690.-
 
Persson Carbotec
 
Speed  10
 
Control 6+
 
จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น 
( Carbon  Glass 2 ชั้น )
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ  ST , CO ( ตามรูป )
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่
  
 
 
 
 
OFF+
 
 
 
 
 
ปกติ 3,850.-
 
 
พิเศษ 2,690.-
 
 
 
BLOODWOOD 5
 
Speed  8+
 
Control  8+
 
จำนวนชั้นไม้  5  ชั้น
 
น้ำหนัก  85  กรัม
 
ด้ามจับ  ST ( ตามรูป ) , CO  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

AR+ ถึงOFF-

ปกติ 3,990.-

 

พิเศษ 2,790.-

 

BLOODWOOD 7  SENSO
 
Speed  10- 
 
Control  7+
 
จำนวนชั้นไม้  7 ชั้น 
 
น้ำหนัก  90  กรัม
 
ด้ามจับ  ST ( ตามรูป ) , CO 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม click ที่นี่

OFF ถึงOFF+

ปกติ 4,150.-

 

พิเศษ 2,890.-

 

LI PING KITEX
 
Speed  9 +
 
Control 7 +
 
จำนวนชั้นไม้ 5 + 2 ชั้น
( Textalium )
น้ำหนัก 90 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO (ตามรูป)
 

ปกติ 4,990.-

 

พิเศษ 3,490.-

 

OVTCHAROV FEAT
 
Speed 8 +
 
Control 9-
 
จำนวนชั้นไม้ 5 ชั้น
 
น้ำหนัก 75 กรัม
 
ด้ามจับ ST  ( ตามรูป )
 

 

ปกติ 5,700.-

 

พิเศษ 3,990.-

 

 

World Champion 89

Appelgren AR+

Speed 8
 
Control 9
 
จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น
( Carbon Zylon 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 80 กรัม
 
ด้ามจับ ST ( ตามรูป )

Made in Germany

AR+

ปกติ 6,130.-

 

พิเศษ 4,290.-

 

World Champion 89

Waldner OFF 

Speed 9+
 
Control 8
 
จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น
( Carbon Zylon 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO  ( ตามรูป )

 

Made in Germany

OFF

ปกติ 6,130.-

 

พิเศษ 4,290.-

 

World Champion 89

Persson OFF +

Speed 10+
 
Control 7
 
จำนวนชั้นไม้ 7 ชั้น
( Carbon Zylon 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO  ( ตามรูป )

 

Made in Germany

OFF +

ปกติ 6,130.-

 

พิเศษ 4,290.-

 

DONIC CREST AR +

Speed 8
 
Control 9+
 
จำนวนชั้นไม้ 9 ชั้น
( Carbon ZF 2 ชั้น )
( Carbon Fleece 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO  ( ตามรูป )  

AR+/OFF -

ปกติ 8,990.-

 

พิเศษ 6,290.-

 

 

DONIC CREST OFF

Speed 10

Control 7+
 
จำนวนชั้นไม้ 9 ชั้น
( Carbon ZF 2 ชั้น )
( Carbon Fleece 2 ชั้น )
 
น้ำหนัก 85 กรัม
 
ด้ามจับ ST , CO  ( ตามรูป )  

OFF-ถึงOFF+

 ปกติ 8,990.-

 

พิเศษ 6,290.-

 

 
 
   ชมไม้เปล่าที่ไม่เหมือนใคร  DOTEC  TECHNOLOGY  CLICK
 
 
 
 
  * ราคาสินค้า ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
คุณสมบัติ ของสินค้าเปรียบเทียบได้เฉพาะยี่ห้อตนเองเท่านั้น
 
 
 
 

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com