ҤԹ ѹ

ɳйԹ
ԧͧ

͡һԧͧ Table Tennis shirts @ Pingponginter

   

 

 

 

ͤͻ DONIC  CALIFORNIA ͧ 100 %  

ҤҾ 650 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û 
 
2 ͡ 
 
տ  䫴 >>> XS , S , M , L
 
  䫴 >>> S , M , L , XL , 2XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 

 

  

 ͤͻ DONIC   ATLANTA ͧ 100 %  

ҤҾ 650 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
2 ͡
 
>>>  XS , S , M , L , XL  , 2XL
 
>>> XXS , XS , S , M , L , XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 

 

 

 

ͤ͡ DONIC  KENTUCKY ͧ 100 %

ҤҾ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
2 ͡ 
 
մ 䫴 >>>  XS , S , M , L , XL
  
տ 䫴 >>>  XS , S , M , L , XL 
 
 ( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
  
 
 

  

ͤͻ DONIC  DAKOTA   ͧ 100 % 

ɵ 650 ҷ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ  䫴 չ,
 
  䫴 >> 3XS , 2XS , XS , L , XL , 2XL , 3XL
 
ᴧ  䫴 >>> 3XS , 2XS , XS , 2XL , 3XL
 
մ 䫴 >>>  XL
 
( 觢Ҵ1 䫴 ҧ M  >>  䫴 L )
 
 
 

ͤͻ DONIC  ARIZONA   ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
ա  >>> XS , M  
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M  >>  䫴 S )
 
 
 
 
 
 
ͤͻ DONIC  MAVERICK   ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û   
 
մ  >>> XXS , XS , M ,  XL , 2XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M  >> 䫴 S )
 
 
 
 
  
ͤͻ DONIC STINGRAY ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
>>> XXS , XL , 2XL  
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
 
 

ͤ͡ DONIC OHIO ͧ 100 %
 
ҤҾ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
տ >>> S , M , XL , 2XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
 
 
 
ͤ͡ DONIC PHOTON ͧ 100 %
 
ҤҾ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
>>> S , M , L , XL , 2XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
 
 
 
  
ͤͻ DONIC    FORCE   ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 350 ҷ
 
Drylite   ͼҺҧ ʺ 䫴 û 
 
ͧ  >>>  XXS , XS  ,  XL , 2XL  
 
ӿ >>>  XXS , XS  ,  XL , 2XL  
  
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
  
   
 
 
 
 
ͤͻ DONIC NEON ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 350 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴չ ,
 
 䫴  >>> XL , 2XL , 3XL
 
չԹ 䫴 >>>  2XL
 
( 觢Ҵ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 L )
 
 
 
 
 
  
ͤͻ DONIC  LAGUNA ( 83373 ) ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 350 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴չ,
 
ա 䫴 >>>  L , 2XL , 3XL
 
ᴧʹ 䫴 >>> S , XL , 2XL
 
( 觢Ҵ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 L )
 
 
 
 
 
ͤͻ DONIC  83363 ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 350 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 չ ,
 
չԹ  䫴 >>> L , 2XL
 
ᴧʹ 䫴 >>> XL , 2XL
 
( 觢Ҵ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 L )
 
 
 
 
 
ͤͻ DONIC  GRAPHITE ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 350 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 չ ,
 
մ 䫴  >>>  S , L , XL , 2XL
 
( 觢Ҵ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 L  )
 
 
 
 
 
ͤͻ DONIC  YOUNG BLOOD  ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 350 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 չ ,
 
մ 䫴 >>>  XL , 2XL
 
( 觢Ҵ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 L )
 
 
  
 
 
 
ͤ͡ DONIC  TWIST   ͧ 100 %
 
ҤҾ 350 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 չ ,
 
ա  >>> S , 2XL , 3XL
 
( 觢Ҵ 1 䫴 ҧ M >> 䫴  L )  
 
 
   
  
ͤͻ BUTTERFLY ELECKIA  ͧ
 
3 ͡  մ ,  , Թ
 
䫴 >>> S , M , L , O ( XL )
 
Ŵ͵ 800 ҷ
 
 
 
 
ͤͻ BUTTERFLY  FASTRON  ͧ
 
3 ͡ մ ,  , Թ
 
䫴 >>> XO , S , M , L , O ( XL )
 
Ŵ͵ 800 ҷ
 
 
 
 
ͤͻ BUTTERFLY  PRIMUST  ͧ
 
2 ͡ տ ӿ
 
䫴 >>> XO , S , M , L , O ( XL )
 
Ŵ͵ 800 ҷ
 
 
 
 
 
੾Тͧ˭ԧ
 
ͻԧͧ BUTTERFLY MIXTEAR BLUE ͧ
 
Ѻ蹡һԧͧ ͼ Polyester 100 %
 
ҤҾ 1,750 ҷ
 
 
 
 
ͻԧͧ BUTTERFLY PARACHURE & KALEIDIA  ͧ
 
Ѻ蹡һԧͧ ѺҾʵ ͼ Polyester 100 %
 
ҤҾ 1,750 ҷ
 
 
 
 
ͻԧͧ BUTTERFLY PARACHURE  1PIECE ( ش᫡ )
 
Ѻ蹡һԧͧ ͼ Polyester 100 %
 
ҤҾ 1,750 ҷ
 
 
 
 
 
 
ԧͧͻ FORMULA  BRIGHT   Ե㹻
 
Ҥһ 325 ҷ ҤҾ 225 ҷ
 
 䫴 >>> SSS , SS , S , M , XXL
 
ͼTK кҡ Ѻ蹡 ͼҫѺ˧
 
 
 
ͻԧͧͻ FORMULA  THUNDER   Ե㹻
 
Ҥһ 325 ҷ ҤҾ 225 ҷ
 
չԹ 䫴 >>> SSS , SS , S , M , L , XL , XXL
 
ͼTK кҡ Ѻ蹡 ͼҫѺ˧
 
 
 
 
 
 
 
    
ͻԧͧͻ FORMULA   SWORD  Ե㹻
 
Ҥһ 325 ҷ Ŵ  190 ҷ 
 
ͼ TK кҡ 
 
- 䫴 >>> SSS , SS , XL , XXL
 
տ - Թ 䫴 >>> SSS , SS , S , XL , XXL
 
ա - 䫴 >>> SS , L , XL , XXL
 
 
 
 
੾տҤ 
 
ͻԧͧͻ FORMULA  CURVE  Ե㹻
 
Ҥһ 325 ҷ Ŵ  190 ҷ
 
ͼ TK кҡ
 
տ /Թ 䫴 >>> SSS , SS , XXL
 
 
 
 

ش DONIC TROPHY

ҤҾ ش 1,950 ҷ

䫴 û >>> XXS , XS , S , XL

1,300 ҷ ੾Сҧࡧ 800 ҷ

 

 

ش DONIC  MINESOTA   

ҤҾ ش 1,950 ҷ

䫴 û >>> XXS , XS , S , M , L

1,300 ҷ ੾Сҧࡧ 800 ҷ

 

  
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.thaitabletennis.com