ҤԹ ѹ

ɳйԹ
ԧͧ

͡һԧͧ Table Tennis shirts @ Pingponginter

   

 

  

 

 

 

ͤͻ DONIC  CALIFORNIA ͧ 100 %  

ҤҾ 650 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û 
 
2 ͡ 
 
չԹ 䫴 >>>  XS
 
  䫴 >>> M 
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 

 

 ͤͻ DONIC   ATLANTA ͧ 100 %  

ҤҾ 650 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
2 ͡
 
>>>   M , L , XL  
 
>>>  S , M , XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 

 

 

ͤ͡ DONIC  KENTUCKY ͧ 100 %

ҤҾ 450 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
2 ͡ 
 
մ 䫴 >>> , M 
  
տ 䫴 >>>   M
 
 ( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
  
 
 

  

ͤͻ DONIC  DAKOTA   ͧ 100 % 

ɵ 650 ҷ 450 ҷ
੾蹹 觫Ң˧ 30/1 ҹ
  081 802 3045 , 02 020 8410
 
Drylite ͼҺҧ ʺ  䫴 չ,
 
  䫴 >> 3XS , 2XS , XS , L , XL , 2XL
 
ᴧ  䫴 >>> 3XS , 2XS , XS , 2XL 
 
( 觢Ҵ1 䫴 ҧ M  >>  䫴 L )
 
 
 
 
 
 
ͤͻ DONIC  MAVERICK   ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 450 ҷ
੾蹹 觫Ң˧ 30/1 ҹ
  081 802 3045 , 02 020 8410
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û   
 
մ  >>> XXS , XS , XL , 2XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M  >> 䫴 S )
 
 
 
 
  
ͤͻ DONIC STINGRAY ͧ 100 %
 
ɵ 650 ҷ 450 ҷ
੾蹹 觫Ң˧ 30/1 ҹ
  081 802 3045 , 02 020 8410
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
>>> XXS , XL , 2XL  
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
 
 

ͤ͡ DONIC OHIO ͧ 100 %
 
ҤҾ 450 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750  
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
տ >>> M  
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
 
 
 
ͤ͡ DONIC PHOTON ͧ 100 %
 
ҤҾ 450 ҷ
 
Drylite ͼҺҧ ʺ 䫴 û
 
>>> M , L , XL , 2XL
 
( 觢ҴŴŧ 1 䫴 ҧ M >> 䫴 S )
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   
  
ͤͻ BUTTERFLY ELECKIA  ͧ
 
3 ͡ 
մ  SIZE  S , M , L  , O(XL)
 SIZE  M , L , O(XL) 
Թ  SIZE  S , M , L  
Ŵ͵ 500 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750
 
 
 
 
 
ͤͻ BUTTERFLY  FASTRON  ͧ
 
3 ͡
մ  M
  XO , M
Թ  M , O(XL) 
 
 
Ŵ͵ 700 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750
 
 
 
 
ͤͻ BUTTERFLY  PRIMUST  ͧ
 
մӿ   S , M , 0
մӪ  O (XL)
տ  S , M , L , O (XL)
 
 
Ŵ͵ 700 ҷ
੾蹹 觫ҢǴѧԵ 4 ҹ
  081 6217750
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ͻԧͧͻ FORMULA  Ե㹻
 
Ҥһ 325 ҷ Ŵ  195 ҷ ( 2 )
 
ͧ , մ
 
ͼ TK кҡ  ʺ
 
䫴 >>> SS , S , M , L , XL , XXL
 
 
ͻԧͧͻ FORMULA  Ե㹻
 
Ҥһ 325 ҷ Ŵ  195 ҷ
 
չԹ 
ͼ TK кҡ  ʺ
 
䫴 >>> SS , S , M , L , XL , XXL
 
 
 
 
 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com